Ledarskap i en föränderlig värld

ledarträningsprogram

I en tid av förändring som grundvillkor blir paradoxerna som påverkar och utmanar oss allt tydligare. Det ställs krav på stabilitet och flexibilitet, öppenhet och värderingsgrund, struktur och kultur. 

Ledarskapet har en avgörande betydelse för organisationens och medarbetarnas förmåga till god, säker och kreativ leverans i en snabbt föränderlig och osäker värld.