Ledarträning: Ledarskap i förändring

Ledarskap i förändring

Flexibel och agil? Hållbar och stabil?

Det ställs allt högre krav på ledare och chefer att vara både effektiva och hållbara i en tid då prestationskrav, osäkerhet och komplexitet ökar. Mer än någonsin behöver ledare använda sina resurser så klokt som möjligt. I en tid av förändring, behöver även ledarskapet förändras. För det krävs självkännedom och personlig mognad.

Vi bjuder in dig som har en del chefserfarenhet till en utvecklingsresa för att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Programmet i korthet

  • 6 feedbackintensiva heldagar, varav två på internat
  • Trepartssamtal med närmaste chef
  • Individuellt utvecklingsverktyg
  • Två individuella coachingsamtal
  • Träningsportal med verktyg & metoder
  • Läs- och fördjupningstips
  • Kollegial handledning

Maxantal med anledning av Corona: Vi tar max emot 9 deltagare

Plats: Kursgård dag 2-3, övriga dagar Sandahl Partners, Kungsbroplan 2, Stockholm

Datum:

Dag 1-2: 10-11/3
Dag 3-4: 20-21/4
Dag 5-6: 20-21/5

Kursledare
Frida Skog, organisationspsykolog
Tor Wennerberg, organisationspsykolog

Pris 60 000 SEK exkl. moms. I priset ingår utbildningsmaterial samt lunch och fika.

Frågor och anmälan: marika.sandberg@sandahls.se. Tel: 08-50 60 88 00. sandahls.se

Jag vill ha mer information om Ledarskap i förändring

4 + 0 = ?