Ledarträning: Ledarskap i förändring

Ledarskap i förändring

Flexibel och agil? Hållbar och stabil?

Det ställs allt högre krav på ledare och chefer att vara både effektiva och hållbara i en tid då prestationskrav, osäkerhet och komplexitet ökar. Mer än någonsin behöver ledare använda sina resurser så klokt som möjligt, med mod och självinsikt.

Vi bjuder in dig som har några års chefserfarenhet till en utvecklingsresa som tar ditt ledarskap till en ny nivå. Programmet leds av organisationspsykologer och är feedbackintensivt och upplevelsebaserat, samtidigt som vi integrerar den senaste forskningen om ledarskap och organisation.

Programmet i korthet

  • 5 heldagar, varav 2 på internat
  • Individuellt utvecklingsverktyg
  • Feedbackmätning
  • Två individuella coachingsamtal
  • Läs- och fördjupningsmaterial
  • Backstage-grupper mellan tillfällen
  • Träningsportal med verktyg & metoder

Maxantal : Vi tar max emot 15 deltagare

Plats: Sandahl Partners, Kungsbroplan 2, Stockholm

Datum:

Individuell introduktionsträff under augusti
DAG 1-2: 21-22/9 på internat
DAG 3-4: 19-20/10
DAG 5: 16/11

Kursledare

Eva Birgerson och Tor Wennerberg, organisationspsykologer

Pris

65 000 SEK exkl. moms. I priset ingår internatkostnad, allt utbildningsmaterial samt lunch och fika.

Frågor och anmälan: marika.sandberg@sandahls.se. Tel: 08-50 60 88 00. sandahls.se

“Programmet tillsammans med coachingsamtalen gav mig så värdefulla insikter – saker som jag egentligen reflekterat över under flera år, men som nu gick att ”knyta ihop säcken” kring och komma vidare.”

Deltagare

“Ett program som passar för erfarna chefer om sitter i ledningsgrupper och som själva har egna grupper som de leder och utvecklar.”

Deltagare

“Reflektionen över mig själv och min egen förändringsbenägenhet med modellen Immunity to change var väldigt användbar.”

Deltagare

”Jag tar med mig att i större utsträckning kunna se mig själv utifrån och reflektera över min roll och agerande i grupper där jag ingår!”

Deltagare

”Utvecklande program med många insikter, hög igenkänning och konkreta metoder för ledarskap i förändring”

Deltagare

”Jag fick ökad medvetenhet om att även detta är färskvara och behöver repeteras med jämna mellanrum, även om man som jag varit chef länge”

Deltagare

Jag vill ha mer information om Ledarskap i förändring

6 + 2 = ?