Torbjörn Lindström, Personaldirektör på Statistiska Centralbyrån svarar på våra frågor om varför de valde Sandahl Partners till sitt uppdrag och hur han upplevde genomförandet av uppdraget.

Uppdraget – Kan du säga något om insatsen och målet för insatsen?

Utifrån det statliga ramavtalet gjordes en upphandling av ett utvecklingsprogram för
våra högre chefer på SCB.

Sandahls har statligt ramavtal och deltog därför i en upphandling av ett ledar- & chefs utvecklingsprogram. Det var ett individuellt program för högre chefer i organisationen.

– Varför anlitades/valdes Sandahl Partners?

Programmet bygger på SCB:s ledarroll för våra chefer och Sandahls var de som bäst mötte upp mot kravställandet i upphandlingen.

– Har Sandahl Partners motsvarat Era förväntningar?

Absolut. Bra diskussioner innan utförandet, löpande avstämningar under utförandet (som pågick i ca 1 år) och bra uppföljning efter avslutat uppdrag.
Sandahls var genom löpande avstämningar flexibla så att vi gemensamt kunde anpassa uppdraget efter behov under gång.

Sandahls fick toppresultat i utvärderingen från deltagarna.

– Vad tycker du har varit det största bidraget/resultatet om man ser tillbaka?

Konsulternas lyhördhet. Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.

– Skulle Ni rekommendera Sandahl Partners och i sådana fall vad skulle Ni säga?

Det skulle jag. De två konsulter jag träffat i detta uppdrag är förtroendeskapande och jobbar nära kunden. De arbetade med löpande avstämningar och var lyhörda för vad vi ville och tyckte som uppdragsgivare.

Läs vad andra kunder tycker om Sandahls här