Ingela Molin, SPP svarar på våra frågor om varför de anlitar Sandahl Partners för urvalsuppdrag.

spp_logotype

Vilket typ av uppdrag anlitades Sandahl Partners för?

Vi använder Sandahl Partners i rekryteringsuppdrag. Främst gällande urval i chefsrekryteringar

Vad har konsulterna bidragit med som ni inte kunnat göra på egen hand?

Personbedömningsförmåga kopplad till testerna och noggranna analyser. De ger oss också “ögon utifrån” vilket ger ett ytterligare perspektiv vid rekryteringar. Sandahls bidrar i viktiga rekryteringsbeslut.

Vad ser du för fördelar med att konsulterna har psykologiutbildning i botten?

Psykologiutbildningen hos konsulterna är en klar fördel. Det är en kvalitetssäkring i detta sammanhang.

I vilka situationer/uppdrag skulle du vilja rekommendera Sandahls?

Jag skulle rekommendera dem i samma typ av uppdrag som vi använt dem i. Att vara en del av rekryteringsbesluten och ge fördjupade personbedömningar, så att det blir bra både för personen som anställs och för företaget.

Läs om vad andra kunder tycker om Sandahls här