Leif magnusson, verksamhetschef på botkyrka kommun svarar på våra frågor om varför de valde Sandahl Partners till sina uppdrag och hur han upplevde genomförandet av uppdraget.

Vilket typ av uppdrag anlitades Sandahl Partners för?

Vi har använt Sandahl Partners i tre olika uppdrag.
Som stöd för mig som chef att reflektera över min roll i ett förändringsarbete där vi krympte verksamheten.
Vi har också använt Sandahl Partners i ledningsgruppsutvecklingsarbete under ett års tid.
När organisationen i stort signalerade stress användes Sandahl Partners för att arbeta med bla roll och individ med hela arbetsgruppen samt enskild coachning för ett antal personer.

Vad har konsulterna bidragit med som ni inte hade kunnat göra på
egen hand?

Sin erfarenhet om organisationsförändringar. Krav och grundförutsättningar i organisationer. De är inte som vi, upptagna med organisationens ekonomi eller mål.
Det är effektivare att ta in konsulter i en liten organisation utan en större HR avdelning.
Sandahls kan titta på de psykologiska dimensionerna som inte vi är lika bra på.

Vilka är de viktigaste resultaten av konsultinsatsen? Vad har ni t.ex
 lärt er att göra annorlunda?

Alla har varit nöjda med insatserna – ledningsgrupp, jag, personal. Sandahls har hjälpt oss att förstå att problematiken vi upplever inte behöver vara speciell för oss, utan kan vara generella problem som många organisationer upplever. De har både haft bra funderingar och gett konkreta verktyg att arbeta med.

Vi har blivit mer öppna att prata kring rollerna, både det som är bra och dåligt. Det har blivit lite mer tillbakalutat när man kan släppa personen och fokusera på rollen istället.

Vad ser du för fördelar med att konsulterna har psykologutbildning i
botten?

Jag tror att det är en fördel med kunskapen om hur människor fungerar. Sandahls kunde vara ganska tuffa om hur det såg ut hos oss och det hade nog varit svårt att vara det utan utbildningen i ryggen.

I vilka situationer/uppdrag skulle du särskilt vilja rekommendera Sandahls?

Jag kan rekommendera Sandahls i alla de tre situationer/uppdrag där vi har anlitat Sandahls.

Läs vad andra kunder tycker om Sandahls här