Carina lundberg, chef löneenheten, Botkyrka Kommun svarar på frågor om varför de anlitade Sandahl Partners

botkyrkakommun

Kan du säga något om insatsen och målet för insatsen?
Målsättningen var att utveckla samarbetskulturen på enheten och skapa större tydlighet.

Varför anlitades/valdes Sandahl Partners?
Kommunen har upphandlat avtal där vi avropar stöd av olika slag och chefsutbildning från Sandahls. Det kändes som ett självklart val då det känns tryggt och stringent att alla konsulter använder sig av samma modeller i allt arbete och vi kände till hur de arbetar.

Har Sandahl Partners motsvarat Era förväntningar?
Ja, vi fick bra stöd under utvecklingsdagarna och vi har fått med oss verktyg som kommer att vara till stöd i vårt fortsatta arbete. Vi har lagt grunden till ett utvecklingsarbete som ger stöd till en väl utvecklad samarbetskultur som i sin tur gör att vi använder våra resurser på ett bra sätt.

Vad tycker du har varit det största bidraget/resultatet om man ser tillbaka?
Vi fick kompetent stöd att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete och fick introduktion till modeller som vi kan använda oss av i det fortsatta arbetet. Förberedelsedialogen var också bra där vi gemensamt mejslade fram innehållet.
Skulle Ni rekommendera Sandahl Partners och i sådana fall vad skulle Ni säga?
Ja, helt klart. För oss har det varit ett kompetent, tryggt och modernt stöd till vårt utvecklingsarbete

Läs vad andra kunder tycker om Sandahls här