Mikaela Valtersson, vice vd för friskolekoncernen Kunskapsskolan om varför de valde Sandahl Partners till sitt uppdrag och hur hon upplevde genomförandet av uppdraget.

 

Kan du berätta kort om insatsen

Jag anlitade Sandahls för att utveckla min avdelning till ett ännu bättre och mer effektivt team.

Vad ledde insatsen till konkret?
Vi har jobbat på ett bra och konstruktivt sätt med att utveckla samarbete, kommunikation och sätta mål för teamet.

Vilka skillnader ser du på gruppens fungerande efter insatsen?
Det märks tydligt att det har hänt saker under denna tid. Alla har fått viktiga insikter och reflektioner och lärt oss mer om oss själva och varandra. Vi har också förbättrat våra verktyg för att hantera situationer som kan uppkomma och kunna arbeta mer effektivt.

Vilka är framgångsfaktorerna tror du?
Kombinationen av teori och bra konkreta övningar och samtal gav mycket. Vi hade dessutom en utmärkt konsult från Sandahls som alla fick förtroende för och som på ett bra sätt ledde våra halvdagar och uppmärksammade alla i gruppen.

Vem skulle du rekommendera att göra motsvarande insats?
Alla som behöver utveckla sina team och öka fokus på arbetsinsatsen och samarbetet i ett team.

Vad uppskattar du hos Sandahls konsult/-er?
Otroligt seriös hållning. Kopplat till vetenskapliga teorier utan att bli torrt. Väldigt närvarande och engagerade som gör att det smittar av sig.

Läs om vad fler kunder säger om Sandahl Partners här