Susanne Sallami, verksamhetschef vid Botkyrka Kommun svarar på frågor om varför de anlitade Sandahl Partners

botkyrkakommun

Kan du säga något om insatsen och målet för insatsen?
Har haft att göra med Sandahl Partners i flera olika hänseenden. Har själv gått chefsutbildningen som Botkyrka kommuns chefer går, som skall säkerställa att alla chefer har en gemensam plattform för vårt ledarskap.
Har även nyttjat en konsult i arbetet med min ledningsgrupp i vår önskan att bli produktivare i vårt ledningsgruppsarbete.
Vi har även haft alla chefer i vård och omsorgsförvaltningens funktionshinderområdes på handledning om att ta sin roll på arbetet.

Varför anlitades/valdes Sandahl Partners?
Sandahl Partners har haft ett mångårigt sammarbete med Botkyrka kommun och har alltid kunnat tillgodose de behov av stöd och hjälp att utveckla våra ledaregenskaper och se våra roller på arbetet oavsett om det har handlat om individuella behov eller en hel chefsgrupps behov av utveckling.

Har Sandahl Partners motsvarat Era förväntningar?
Jag har själv gått ledarskapsprogrammet som Botkyrka kommun har köpt av Sandahls och trots att (eller kanske pga) att jag har en lång chefserfarenhet så har jag lärt mig massor och kunnat sätta ord på det jag gör i min roll. Det var jättebra när utbildningen gav mig en förståelse för det jag gör som person och de som jag gör i min roll, och hur jag kan förena dessa. En riktig knuff framåt i min utveckling

Min ledningsgrupp hade “fastnat”. Vi pratade mer om tolkningar och symptom än arbetade med sådant som kunde hjälpa oss att bli en produktiv arbetsgrupp. Med relativt “enkla” hjälpmedel fick vi redskap att bli bra på våra ledningsgrupper. Tydliga rutiner och uppgifter på våra möten, så enkelt så man nästan skämdes för att man inte hade kommit på det själv men utan vår coach hade vi aldrig hittat rätt.
Våra chefer 20st har gått i handledning för att hitta sina roller på arbetet och det har varit en resa som inte har varit lätt men har resulterat i att vi delar ett gemensamt språk när vi skall prata om våra roller och vilka förväntningar vi har på våra medarbetar och våra chefer.

Vad tycker du har varit det största bidraget/resultatet om man ser tillbaka?
Sandahls medarbetare har en så hög kompetens och erfarenhet som gör att de har kunnat anpassa sig till den grupp eller den individ som de har framför sig. Alla har fått de som just de behöver.
Ett relativt enkelt koncept “ta din roll på jobbet” som de genom att belysa det från olika håll faktiskt har gett oss ett gemensamt språk som vi kan använda oss av när vi behöver prata om vad som fungerar och vad vi behöver göra bättre.

Skulle Ni rekommendera Sandahl Partners och i sådana fall vad skulle Ni säga?
Jag skulle varmt rekommendera Sandahl Partners till alla organisationer som vill uppnå effektiva, produktiva organisationer. Oavsett vad man arbetar med så behöver man veta vad som förväntas av en och även kunna beskriva sina förväntningar på medarbetare, för att åstadkomma detta behöver man ett gemensamt språk och det kan Sandahls ge dig (tycker jag)

Läs om vad andra kunder tycker om Sandahls här