Kundcase Familjen Helsingborg

Vi på Sandahl Partners har haft nöjet att vara med i ett projekt där elva kommuner gemensamt genomfört ett ledarskapsprogram för att identifiera potentiella chefer för att sedan träna och utbilda dessa under tolv heldagar. Vi på Sandahls genomförde sex av de tolv dagarna, kommunerna själva genomförde resterande sex dagar.

Här är några röster om programmet:

Åsa Åberg

Uppdragsgivare, Familjen Helsingborg

”Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla bra chefer – det är en överlevnadsfråga för framtiden! Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. En viktig pusselbit för att säkra gott ledarskap är det strategiska arbetet att hitta framtidens chefer bland befintliga medarbetare och detta uppfylls väl genom vårt utbildningsprogram.”

Läs hela intervjun här

Matilda Heden

Deltagare

”Utbildningen har gett mig en teoretisk grund såväl som praktiska metoder att använda mig av i olika situationer som jag kan ställas inför i mitt uppdrag som chef. Men främst har den hjälpt mig att landa i mina egna värderingar kring ledarskap och gett mig en trygghet i att våga vara mig själv i min roll som chef och ledare. Utbildningen har varit min språngbräda till att våga utmana mig själv och prova på ett chefsuppdrag.”

Läs hela intervjun här

Ulrika Elming

chef till en av deltagarna

”Vid mötet med Sandahl fick vi en lyhörd utbildare som fångade upp min medarbetares frågeställningar och insikter på ett klokt sätt.  Helt enligt mina förväntningar. För mig som chef är det min medarbetares drivkrafter och ”utvecklingsresa” jag är intresserad av. Vi söker ständigt efter fler goda chefer inom våra kommuner och Sandahl Partners har bidragit till att min medarbetare känner sig redo att ta sig an en chefstjänst, så ja, Sandahl Partners kan jag rekommendera.”