Klimatpsykologi – ett nytt framväxande fält i gränslandet mellan psykologi och hållbarhet

Klimatpsykologi

I januari träffades ett 40-tal psykologer i nätverket Psykologi för hållbar utveckling på Sandahls kontor i Stockholm. Sammankallande var Sandahls organisationspsykolog Jonas Mosskin som också är aktiv i nätverket. Sedan starten 2014 samlar nätverket över 500 psykologer från hela Sverige.

Det var en dag fylld av kortare presentationer om olika teman inom hållbarhet och psykologi. Petra Ellora Cau Wetterholm talade om vikten av naturupplevelser för ett hållbart samhälle och berättade om den fascinerande metoden skogsbad, ursprungligen utvecklad i Japan. Kali Andersson beskrev övertygande om konsumentmakten begränsning för att tillräckligt snabbt ställa om samhället. Viktoria Vingmarker gav oss en crash-course i klimatpsykologi med särskilt fokus på hur hållbara beteenden smittar. Eller kanske snarare forskning som visar att vi sällan generaliserar ett hållbart beteende och går vidare till fler beteenden. Hans Landeström berättade bl.a. om sitt arbete som klimatinspiratör med fokus på ekopsykologi. Frida Hylander och Kali Andersson från Klimatpsykologerna redogjorde för sitt konkreta arbete med olika hållbarhetsprojekt och om hur intresset exploderat efter den stora skogsbranden 2018. Jonas Mosskin gav några inblickar från arbetet som organisationspsykolog och hur han arbetar och möter beslutsfattare och kunder i olika hållbarhetsuppdrag.  Sofia Viotti berättade om gruppen Psychologist for the future som konkret organiserar psykologer som vill göra olika typer av handlingar. Jonathan Sandberg talade om vikten av hopp med utgångspunkt i boken Active Hope, som en pusselbit för att orka med att ta in den rådande klimatsituationen. Det fördes också livliga diskussioner om hur nätverket skall samarbete, stötta varandra och organisera sig framöver. En representant från Psykologförbundet var närvarande och deltog i dialogen kring samverkan framöver.

Det blev en dag som visade på bredden i de olika ansatser som klimatpsykologi och hållbarhet handlar om. Summan av de olika perspektiven pekar ut en riktning för klimatpsykologi och arbetet med att bygga socialt och psykologiskt hållbara samhällen.

Är du psykolog och nyfiken på nätverket skicka ett mail till jonas.mosskin@sandahls.se så ser han till att du blir inbjuden till Facebookgruppen.