Familjen Helsingborg

Intervju med Åsa Åberg, Familjen Helsingborg

Uppdragsgivare vid Familjen Helsingborgs ledarskapsutbildning i samarbete med Sandahl Partners

 Vad tycker du utbildningen gett utifrån din roll som uppdragsgivare?

Otroligt mycket då vi har fått ihop ett ledarskapsprogram som stämmer bra överens med vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Programmet har blivit en succé bland våra medarbetare och vi ser positiva resultat att våra deltagare får erbjudande om chefstjänster efter kursen är slutförd. Några deltagare har till och med fått erbjudande att byta tjänst och blivit chef mitt i programmet. Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla bra chefer – det är en överlevnadsfråga för framtiden! Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. En viktig pusselbit för att säkra gott ledarskap är det strategiska arbetet att hitta framtidens chefer bland befintliga medarbetare och detta uppfylls väl genom vårt utbildningsprogram.

Har utbildningen bidragit till/påverkat den interna synen på att bli chef?

Det är svårt att svara på denna fråga då jag inte ställt frågan direkt till våra deltagare men jag är helt övertygad om att deltagarna fått med sig många bra verktyg och en förståelse för vad som krävs för att bli en bra ledare/chef. Att mycket handlar om den personliga resan och att i grund och botten handlar det om att vara trygg i sig själv. För när du har bra insikt och kunskap om hur du är som person och vet vilka egenskaper och kunskaper som krävs för att bli en bra chef påverkar det också din syn på ditt och andras ledarskap.

Tycker du utbildningen är användbar även om man bestämmer sig för att inte bli chef?

Absolut – Vår målgrupp för programmet är befintliga medarbetare inom Familjen Helsingborg som inte är chefer idag men som har potential att genom programmet utvecklas till chefer inom samtliga verksamhetsområden. Programmet har fokus på personligutveckling och förståelse för chefens roll och vardag. För Familjen Helsingborg syftar programmet till att erbjuda utvecklingsmöjligheter för befintliga medarbetare och tydliggöra karriärvägar i regionen för att skapa en långsiktigt hållbar, behovsstyrd och integrerad resurs för ett attraktivt och gränslöst Familjen Helsingborg. Programmet ska förbereda medarbetare som har talang för ledarskap inför en framtida chefsroll och i huvudsak tänker vi att utbildningsvärdet är att väcka intresse för ledarskap och öka kunskapen om vad chefsuppdraget innebär, det behöver inte nödvändigtvis ske direkt efter utbildningen men vi kanske har lyckats så ett frö hos deltagarna

Tycker du det har blivit en integrerad helhet av de interna utbildningsdagarna tillsammans med de dagar Sandahls hållit i?

Ja hela upplägget har planerats fram tillsammans på ett mycket bra sätt och genom täta avstämningar ser vi tillsammans till att vi har en röd tråd genom hela programmet även fast vi blandar med interna-och externa utbildningsdagar med Sandhals. Jag som koordinator bär ett ansvar att vara spindeln i nätet – allt från att stämma av och planera in alla de 12 utbildningsdagarna så det passar in för alla, koordinera informationsmaterial ut till kommunerna som håller i utvalsprocessen, se till att information når ut till deltagarna inför varje utbildningstillfälle och sända ut material och utvärdering efter varje utbildningstillfälle. Det ger mig som koordinator stor insikt i hur varje del av programmet fortgår och deltagarna kan känna trygghet i att ge mig snabb återkoppling vid behov. Hela upplägget känns proffsigt och välplanerat och den känslan jag har hoppas jag vi kan sprida ut till våra deltagare.

Skulle du rekommendera Sandahl Partners och i sådana fall, vad skulle du säga?

Vi kan varmt rekommendera Sandahl Partners, de är otroligt duktiga, kompetenta, pedagogiska och inspirerande.

De är mycket professionella i sitt genomförande. Deras kunskaper håller hög kvalitet med tydliga teoretiska genomgångar, tydligt formulerade uppgifter och kreativa praktiska övningar vilket skapar ett väldigt bra klimat för deltagarna som får fantastiska möjligheter till bra inlärning med stor inspiration och mod.