Intervju med Matilda Heden

deltagare vid Familjen Helsingborgs ledarskapsutbildning i samarbete med Sandahl Partners

Vad tycker du utbildningen gett/ger inför ett kommande chefsuppdrag?

Utbildningen har gett mig en teoretisk grund såväl som praktiska metoder att använda mig av i olika situationer som jag kan ställas inför i mitt uppdrag som chef. Men främst har den hjälpt mig att landa i mina egna värderingar kring ledarskap och gett mig en trygghet i att våga vara mig själv i min roll som chef och ledare. Utbildningen har varit min språngbräda till att våga utmana mig själv och prova på ett chefsuppdrag.

Har utbildningen bidragit till/påverkat din syn på att bli chef?

Det har den absolut! När jag påbörjade utbildningen var jag osäker på om jag överhuvudtaget ville ta mig an ett chefsuppdrag. Att utbildningen innehöll både individuell handledning såväl som handledning tillsammans med min chef och mycket tid för diskussion och reflektion tillsammans med gruppen, hjälpte mig att processa och vrida och vända på mina egna mentala hinder och att till slut inse att jo, jag är faktiskt sugen på att prova på ett chefsuppdrag. Utbildningen kick-startade en spännande utvecklingsprocess som jag nu har påbörjat.

Är utbildningen användbar om deltagaren bestämmer sig för att inte bli chef efteråt?

Konsulterna som höll i utbildningen förmedlade redan från början att det inte fanns något tvång att gå in i en chefsroll efter avslutad utbildning, även om det naturligtvis var önskvärt från arbetsgivarens sida. Jag upplevde det som befriande att det fanns en valmöjlighet och pressen på att ”prestera” i utbildningen minskade då drastiskt. Utbildningen är definitivt användbar ändå, även om man inte vill blir chef, både ur ett arbetsgivarperspektiv som ur ett individuellt deltagarperspektiv. Utbildningen skapar förutsättningar för ökad självinsikt, kunskap om att leda sig själv, och kunskap om grupprocesser, gruppdynamik, kommunikation, juridik och arbetsrätt vilket alla gruppdeltagare/medarbetare har nytta av i arbetslivet.

Har du sett några fördelar med att Sandahl Partners konsulterna har psykologutbildning i botten?

Det höjde kvaliteten. Handledningen var väldigt givande och professionell och det ingav förtroende att metoderna som förmedlades under utbildningen var evidensbaserade. Anknytningen till forskning och vedertagna metoder var hela tiden tydlig.

Skulle du rekommendera Sandahl Partners och i sådana fall vad skulle du säga?

Jag skulle varmt rekommendera Sandahl Partners för dess professionella och förtroendeingivande konsulter som med värme och predestination leder gruppen och deltagarna igenom en utstakad process vilken leder till ökad kunskap och självinsikt