Individuell medarbetarutveckling

Vi tar emot medarbetare som av olika anledningar är i behov av stöd eller utveckling, några exempel är:

  • Stöd vid befordran
  • Stöd och strategier vid stress och utbrändhet
  • Kompetensutveckling för specialist- och projektledartjänster
  • Kris- och konflikthantering
  • Kommunikationsträning

Varje individuell utvecklingsinsats skräddarsys efter behov men inleds oftast med trepartssamtal där konsult, chef och medarbetare gemensamt formulerar syfte, mål och omfattning för utvecklingsinsatsen. Därefter arbetar konsult och medarbetare utifrån uppsatta mål vilka sedan följs upp i ett avslutande trepartssamtal.

Tilläggstjänst

För att få ut så mycket som möjligt av en individuell medarbetarutveckling rekommenderas en Personlig ResursAnalys där vi med hjälp av psykologiska tester ger en fördjupad beskrivning och analys av personlighet och förmågor.