Spaningar och upplevelser från våra dagar i Almedalen

Almedalen Måndag - Sandahls

Nu handlar allt om hållbarhet

”Hållbarhet” är utan tvekan årets buzz-word i Almedalen. Det dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang, högt som lågt.

Vid en mötesplats för hållbarhetsfrågor i Fornsalen diskuteras frågorna utifrån alla de globala målen i Agenda 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatfrågan innebär inte bara utmaningar, menar man. Man lyfter fram de enorma affärsmöjligheter som kommer att erbjudas för dem som inkluderar de globala målen i sin företagsstrategi. Jag har pratat med bland andra Rodrigo Munoz, RDCS Growth & Development, och Elena Timofeeva, psykolog, expert på mänskliga rättigheter och människohandel, som båda arbetat länge inom området och betonar hur nära de olika perspektiven av ekologisk, ekonomisk, social och psykologisk hållbarhet hänger ihop. Det känns jättespännande inför vårt seminarium med detta tema imorgon förmiddag!

På väg tillbaka genom stan ser jag sedan en restaurang som erbjuder ”framtidens hållbara mat” och ett tält med skylten ”håll-bar”, där man kan dricka alkoholfri öl och diskutera hållbarhetsfrågor ☺

Spanat av Anna-Lena Sundlin

Populärvetenskap – en balans mellan förenkling och vilseledande

Vetenskapsakademien bjöd in till ett viktigt och intressant seminarium. Temat var ”Vad är bra eller dålig populärvetenskap?”. Som avskräckande exempel nämndes bland annat till böckerna ”Omgiven av idioter” och ”Livet med kvantfysiska glasögon”.

En panel bestående av Dan Larhammar, preses i Kungl. Vetenskapsakademien, professor i molekylär cellbiologi
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, författare, Kungl. Vetenskapsakademien, Hanna Eneroth, risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket, Maria Ahlsén, biokemist, doktor i fysiologi, författare, föreläsare samt Maria Gunther, doktor i fysik, vetenskapsredaktör, författare, Dagens Nyheter, lyfte fram hur vår önskan att hitta enkla lösningar i kombination med vår bristande kunskap inom olika komplexa områden gör att vi så villigt låter oss luras. Det är också en utmaning att vetenskap måste förenklas för att vi som lekmän ska kunna ta den till oss. Men hur ska man kunna göra vetenskap tillgänglig på ett seriöst sätt? Hur kan man förmedla forskningsrön på ett sätt som inspirerar men inte vilseleder? Hur kan vi alla bidra till att stoppa spridningen av felaktig och oseriös information?

Väldigt relevant för oss som organisationspsykologer! Tänker att en central uppgift för oss är att översätta aktuell och trovärdig vetenskap och förmedla den på ett smältbart och användbart sätt till våra kunder.

Spanat av Anna-Lena Sundlin

Arbetsmiljön som en produktionsfaktor

Att arbetsmiljön spelar roll för hur människor presterar på arbetet håller de flesta med om. Men i vilken utsträckning som det spelar roll överraskade mig när jag lyssnade på Jörgen Eklund (professor, KTH) som presenterade ett antal studier om skillnader i prestation, kvalitet och vinst enbart utifrån den fysiska arbetsmiljön.

Studier som presenterades visade på betydande skillnader i kvalitet beroende på temperatur, ventilation och om vi läser på en skärm eller papper samt ljuskvaliteten i rummet. Det blev tydligt att människan är en känslig organism om önskan är att denne ska prestera på topp.

En intressant studie visade på en slimmad organisation som genom att anställa fler kunde minska arbetstakten, öka kvalitén på sina produkter, få ut mer av sina råvaror och öka företagets vinst.

Avslutningsvis lyfte Jörgen Eklund fram att arbetsmiljön bör vara en strategisk fråga för alla organisationer, dels på individnivå för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning  och dels på organisationsnivå för att lyfta prestation, kvalitet och vinst.

Intressant!

Spanat av Jesper Hermansson

En viktig påminnelse

På vägen hem från seminarierna idag tittade jag in på Fotografiska muséets utställning med bilder på överlevare från förintelsen. En väldigt fin, stämningsfull och värdig presentation.

Fotografiska i AlmedalenNu, ett par timmar senare, läser jag i DN att en grupp från NMR blockerat ingången till utställningen, ropat ”jävla historiemytomaner” och sagt åt de anställda att ta ned fotona och sätta upp deras broschyrer istället.

Det känns omtumlande att jag var i lokalen precis innan. Det kommer så nära. En riktigt stark påminnelse att vi inte får ta demokrati och mänskliga rättigheter för givna. De måste vidmakthållas, av oss alla, hela tiden.

Spanat av Anna-Lena Sundlin

Om varför Frida inte nöjer sig med nöjdhet

Jonas Mosskin och Frida Skog deltog i Coachande psykologers panel.

Jonas Mosskin om skam och hållbarhet

Jonas Mosskin i samtal om skam och hållbarhet i P1. Här om föräldraskap.