Skapa psykologisk trygghet – snabbt

Halvdagsprogram - Skapa psykologisk trygghet

Att utveckla och stärka psykologisk trygghet bland medarbetarna är en av de viktigaste förmågorna hos ledare.

Forskningen visar att en av de allra viktigaste faktorerna i effektiva team är upplevelsen av psykologisk trygghet. I krisläge, agila arbetssätt eller tillfälliga team blir det än viktigare – och det måste ofta gå snabbt! Målet för halvdagen är att förstå hur just du kan arbeta för att utveckla psykologisk trygghet i ditt team.

Innehåll:

  • Forskning om psykologisk trygghet och prestation
  • Psykologisk trygghet och grupputveckling
  • Konkreta metoder för att utveckla psykologisk trygghet
  • Ledarens roll för att skapa psykologisk trygghet
  • Den psykologiskt trygga organisationen – samspel mellan grupper

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammet

1 + 0 = ?