Skapa ett effektivt virtuellt team

Skapa ett effektivt virtuellt team

De flesta ledare behöver arbeta virtuellt på digitala plattformar allt mer. Det ställer nya krav och skapar nya utmaningar.

Att mötas digitalt har varit verklighet länge för många team. Nu har många fler fått uppleva hur det fungerar, med för- och nackdelar. Som ledare är det viktigt att förstå vad som är avgörande för att skapa ett effektivt team när man arbetar på distans. Du får nya insikter, goda råd och tips för att lyckas med ditt virtuella arbete.

Innehåll:

  • Närvarande ledarskap trots fysiskt avstånd
  • Effektivt samarbete i en arbetsgrupp som inte träffas
  • Skapa tillit och teamkänsla utan fysiska möten
  • Bibehålla motivation och engagemang i virtuella team
  • Skapa meningsfulla virtuella möten som ger energi

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammet

0 + 4 = ?