Kvinna och ledare på ledningsgruppsnivå

Kvinna och ledare på ledningsgruppsnivå

Könsfördelningen jämnas ut i många ledningsgrupper, men ofta är kvinnor fortfarande i minoritet.

Sakteliga jämnas könsfördelningen ut i våra ledningsgrupper, men det skiljer sig väsentligt exempelvis mellan olika branscher. Att tillhöra en minoritet i en grupp innebär alltid att man utsätts för stereotypa antaganden och bemötande. Hur kan du som kvinna hantera de utmaningar som fortfarande finns i just din ledningsgrupp?

Innehåll:

  • Rollen som ledningsgruppsmedlem
  • Normer och kultur – att påverka och förhålla sig till
  • Mål, ambitioner och värderingar – vad styr mig, vad vill jag
  • Kommunikation som verktyg för utveckling
  • Hållbarhet i ledarrollen och verktyg för att inte ta saker bara personligt

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammet

7 + 1 = ?