Halvdagsprogram i ledarutveckling

Halvdagsprogram i ledarskap

Passa på att rusta dig som ledare inför en återgång till det nya normala, som kommer att ställa höga krav på ledarskapet.

Vi har valt ut sex teman för ledare i en snabbrörlig värld och skapat korta utbildningar, som kan genomföras separat eller som en serie. Halvdagsutbildningarna leds av organisationspsykologer och passar för ledare på alla nivåer. Vi erbjuder utbildningarna både digitalt och i fysiskt möte innehållande teori, modeller, reflektion samt tips på fortsatt fördjupning i temat.

Välj mellan följande innehåll:

Skapa psykologisk trygghet – snabbt
Psykologisk trygghet visar sig vara det kanske allra viktigaste för att skapa effektiva team. I krisläge, agila arbetssätt eller tillfälliga team blir det än viktigare – och det måste ofta gå snabbt. Vad säger forskningen och hur kan du arbeta för att utveckla psykologisk trygghet i ditt team?

Skapa ett effektivt virtuellt team
Att mötas digitalt har varit verklighet länge för många team. Nu har långt många fler fått uppleva hur det fungerar, med för- och nackdelar. Som ledare är det viktigt att förstå vad som är kritiskt för att skapa ett effektivt team när man arbetar på distans helt eller delvis. Du får goda råd och tips för att lyckas med ditt virtuella arbete.

Att leda förändring – på riktigt
Förändring är för många organisationer ett normaltillstånd. Men det är skillnad på förändring i struktur och i mänskligt beteende, vilket också är skälet till att mycket förändringsarbete inte leder till önskad effekt. Vi delar med oss av forskning och bra, konkreta verktyg för dig som vill åstadkomma verklig förändring.

Autentiskt ledarskap – att vara sitt bästa jag i ledarrollen
Idag pratar man om att vi lever i en VUCA-värld – snabbrörlig, oförutsägbar, komplex och mångtydig – där kraven på ett flexibelt och medvetet ledarskap blir allt större. Ett sådant ledarskap kan man inte tillägna sig genom verktyg och teori, utan kräver verklig självinsikt och en vilja att utvecklas och reflektera. Här får du möjligheten att påbörja din resa mot ett autentiskt ledarskap.

Rollmedvetet ledarskap
I en komplex värld krävs att ledare har förmågan till helikopterperspektiv och förståelse för sammanhanget man befinner sig i. Att ta sin roll som ledare innebär att man har målet i sikte och förståelse för vilka beteenden som är funktionella och bidrar till målet på bästa sätt. Du får lära dig hur ett rollmedvetet ledarskap kan hjälpa dig att bli en bättre ledare i din vardag.

Kvinna och ledare på ledningsgruppsnivå
Sakteliga jämnas könsfördelningen ut i våra ledningsgrupper, men det skiljer sig väsentligt mellan olika branscher. Att tillhöra en minoritet innebär alltid att man utsätts för stereotypa antaganden och bemötande. Hur kan du som kvinna hantera de utmaningar som fortfarande finns i just din ledningsgrupp?

Praktiskt:

  • Halvdagarna genomförs av organisationspsykologer från Sandahl Partners.
  • Vi har god erfarenhet av att genomföra workshops online, exempelvis via Zoom och Teams.
  • Tidpunkt och form beslutas i samråd med dig som kund.
  • Varje halvdagsutbildning omfattar dokumentation och arbetsmaterial för fördjupning på egen hand.

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammen