Autentiskt ledarskap – att vara sitt bästa jag i ledarrollen

Autentiskt ledarskap – att vara sitt bästa jag i ledarrollen

Autentiskt ledarskap handlar om att vara sitt bästa jag i ledarrollen. Det kräver mod och vilja att utvecklas.

Idag lever vi i den så kallade VUCA-världen – snabbrörlig, oförutsägbar, komplex och mångtydig. Kraven på ett flexibelt, äkta och medvetet ledarskap blir allt större. Ett sådant ledarskap kan man inte tillägna sig bara genom verktyg och teori, utan det kräver självinsikt och mod att utvecklas. Här får du påbörja din resa mot ett mer autentiskt ledarskap.

Innehåll:

  • Omvärlden och nya förutsättningar för ledarskapet
  • Roll, mål och sammanhang – ett systemperspektiv på ledarrollen
  • Värderingar och drivkrafter
  • Andras perspektiv – feedbackcirkeln
  • Fördjupat eget perspektiv med hjälp av självreflektion

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammet

5 + 1 = ?