Att leda förändring – på riktigt

Leda förändring - på riktigt

Förändring är det nya normala för många organisationer, ett tillstånd som ledare behöver lära sig att leva med och leda i.

Förändring är inte längre enskilda insatser med lugn och ro däremellan. Och det är skillnad på förändring i struktur och i mänskligt beteende. Det senare är betydligt svårare och är skälet till att förändringsarbete inte alltid leder till önskad effekt. Du får ta del av forskning och konkreta verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

Innehåll:

  • Forskning om förändring och förändringsmotstånd
  • Bridges modell: Change respektive Transition
  • Mänskliga reaktioner i förändring och hur de kan hanteras
  • Modeller för att arbeta med förändring i mänskligt beteende

Jag vill ha mer information om halvdagsprogrammet

2 + 3 = ?