Här presenteras några böcker som vi tycker är särskilt viktiga och intressanta när det gäller ledarskap och organisation. Ett par är skrivna av Sandahl Partners konsulter, andra av våra samarbetspartners.

Litteraturtips

Klar kommunikation - SAVI (Ben E. Benjamin, Ph.D., Amy Yeager…