Inlägg av Unn Gustafsson

Kris och utveckling

Det globala krisläget påverkar arbetslivet i allra högsta grad. Så kallat hybrid work, med många eller alla medarbetare utspridda på distans, är det nya normala för många organisationer. En aktuell studie indikerar att produktiviteten inte har sjunkit. Men utmaningarna när vi inte längre möts i fysiska rum är stora. I ett samtal om regression och […]