Inlägg av Ulf Åkerström

Mångfald ger bättre resultat än enfald

Integration är en av våra största utmaningar, såväl i samhället i stort som i arbetslivet. De flesta av oss inser värdet av mångfald. Vi hör ofta att organisationers framgång är beroende av en bredd av kompetens från människor med olika bakgrund och erfarenheter. Samtidigt vet vi att alltför ofta väljs och belönas de som uppfattas […]

Kan man lära sig empati?

Igår läste jag en anbudsförfrågan från en organisation som upphandlar ledarutvecklingsprogram. Cheferna ska under sex heldagar lära sig coacha, ge feedback, hantera svåra samtal och mycket annat. Dessutom ska de ”utveckla sin empatiska förmåga”. Det fick mig att fundera på om det är möjligt att träna empati. Och vad jag som psykolog i så fall […]

Team på liv och död

Tänk dig att du drabbas av en akut, livshotande sjukdom som kräver omedelbar medicinsk behandling för att du ska överleva. Tänk dig också att du har möjlighet att välja mellan olika sjukhus när ambulansen ska köra iväg. Vilka faktorer är viktiga för dig när du väljer? Självklart är det viktigt att personalen är välutbildad och […]

Team som tänker efter presterar bättre

De flesta arbetsgrupper som jag varit en del av har pliktskyldigt en gång om året ägnat en timme eller två åt att diskutera medarbetsundersökningens resultat. När resultaten varit ”röda” har det varit ganska plågsamma tillställningar, särskilt för arbetsgruppens chef som känt sig pressad och ifrågasatt. I bästa fall ledde diskussionerna fram till någon form av […]

5 minuter som gör att du undviker misstag i möten

Alla vet att det är bra att lära sig av sina misstag. Ändå har vi en tendens att göra samma misstag om och om igen. Att erkänna ett misstag är förknippat med skam – en känsla som är djupt plågsam och som vi på olika sätt försöker undvika. Ett vanligt sätt att försöka lura skammen […]

Hur är en bra chef?

Jag skrev i min förra blogg om dysfunktionella, narcissistiska chefer. Men hur är då en bra chef? Om man frågar medarbetare (vilket forskare har gjort) så får man svaret att en bra chef är kompetent, pålitlig och välvillig. Varför upplevs dessa egenskaper som viktiga? Vi vill ha kompetenta chefer därför att de underlättar för oss […]

Är chefer psykopater?

”Man vet ju att det är vanligt med chefer som är psykopater. Särskilt i finansbranschen”. Det är ett påstående som jag hör ganska ofta och som återspeglas i många Hollywoodfilmer, som t ex The Wolf of Wall Street som jag såg häromveckan. Men vad säger den psykologiska vetenskapen om påståendet? Är det sant att det […]

Faran med starka grupper

I arbetslivet vill vi ha effektiva team med stark sammanhållning i gruppen. Människan är en social varelse som trivs med att arbeta tillsammans med andra med en gemensam uppgift. Men finns det en baksida med starka grupper? En naturlig tendens i grupper är att stärka vi-känslan genom att identifiera och bekämpa yttre fiender. I starka […]

Skicka chefer på ledarutveckling – lönsamt eller pengar i sjön?

De flesta stora organisationer och företag satsar en hel del tid och pengar på ledarutvecklingsprogram och att coacha och utveckla ledare. Det är bra för karriären för chefen som deltar och ofta personligt utvecklande. Men lönar det sig för organisationen? Vi har fått frågan från de som köper våra tjänster och tagit den på allvar. […]

Grupptryck – på gott och ont

”Jag är rak och ärlig, och säger vad jag tycker och tänker.” Så beskrev sig en sökande till chefsbefattning i en intervju häromdagen. Liknande beskrivningar får jag ofta höra, och de flesta av oss vill väl uppfatta oss själva som personer med integritet och förmåga att stå emot grupptryck. Men är det riktigt sant? Den […]