Inlägg av Tor Wennerberg

Ett systemteoretiskt perspektiv på kriser – mer olikhet som behöver integreras

Organisationer som fungerar väl präglas av tydlighet i fråga om mål och roller. På omvänt sätt blir organisationer ineffektiva, läcker mänsklig energi, när mål och roller är vaga och otydliga. Vaghet ifråga om mål och roller förstärker den friktion, det ”gnissel”, som alltid uppstår när människor samarbetar – ja, som är en ofrånkomlig aspekt av […]

Kriser som lackmustest – för ledaren och organisationen

På hösten 1982 dog sju människor i Chicago efter att ha tagit huvudvärksmedicinen Tylenol. Kapslar med Tylenol, sålda i butiker, hade spetsats med dödliga doser av cyanid. Ingen visste hur situationen hade uppstått eller hur omfattande problemet var. (Det visade sig så småningom vara ett verk av en person, och begränsat till några butikshyllor i […]

Gruppdynamiken i en sekt

Sekter är ett socialpsykologiskt fenomen som inte upphör att fascinera och förskräcka oss som nyhetskonsumenter. Tv-dokumentärer och tidningsreportage om grupprocesser som spårar ut i destruktivitet, från Jonestown till Knutby, avlöser varandra i det mediala flödet. Men vad är det egentligen för psykologiska processer som utmärker just sekter, eller high-demand groups, som den mer akademiska termen […]

Fördjupning – Gruppdynamiken i en sekt

Människan brukar beskrivas som en hypersocial varelse, kapabel – på grund av sina unika psykologiska förmågor, bland annat till inlevelse i andra människors inre världar – till avancerat gruppsamarbete och kulturell utveckling. Det finns ett existentiellt spänningsförhållande, inom var och en av oss, mellan vår förmåga att anpassa oss till gruppens auktoritet å ena sidan, […]

”Vi-känslan” skiljer människan från schimpansen

Vad är det som gör människan unik, som skiljer ut henne från andra djurarter? Medan våra närmaste släktingar schimpanserna lever sina liv på samma sätt som de gjort i miljoner år, har vi människor i grunden förändrat, och fortsätter att hela tiden förändra, vår livsvärld – vi bygger katedraler, skyskrapor och smarta telefoner. Vari består […]

Olika utmaningar – olika svar

Ibland ställs vi inför problem eller utmaningar som vi vet hur vi ska lösa. Vi har redan alla de kunskaper och insikter som behövs, och problemlösningen består i att vi tillämpar det vi vet på ett så effektivt sätt som möjligt. Andra gånger ställs vi däremot inför utmaningar som vi saknar kunskaper eller förståelse nog […]

Är vi immuna mot förändring?

Varför är det ofta svårt för oss människor att förändras, också när förändringen vi söker åstadkomma är betydelsefull och eftertraktad av oss själva? Det sätt som vi närmar oss förändring består ofta i att vi formulerar ett mål och sedan, om vi märker att vi har svårt att uppnå det, identifierar inre och yttre hinder […]