Inlägg av Rebecka Schüller

D-faktorn och personlighetens mörka sida

De flesta av oss har nog varit utsatta för själviskt, oetiskt och omoraliskt beteende som bryter mot gängse normer. Det kan vara förolämpningar, förödmjukelser, vita lögner, fusk, mobbning, stöld eller andra hänsynslösa handlingar där någon utnyttjar en ekonomiskt, känslomässigt eller socialt. Vi ser och hör dagligen talas om våld och misshandel, sexuellt utnyttjande, tortyr, mord […]

Perspektivlaboratorier utvecklar samarbete över gränser

En upplevelse och förståelse av något – ett föremål, ett konstverk eller en idé – kan skifta väsentligt beroende på vilket perspektiv vi väljer; på vilket avstånd vi betraktar det, om vi ser det utifrån, inifrån, uppifrån eller från sidan. Tänk om vi tog för vana att laborera med våra perspektiv på ett mer strukturerat […]

Vilket mindset väljer du?

Ibland hör man kommentarer som ”hon har helt fel mindset” eller ”om han bara ändrade sitt mindset, så skulle allt fungera mycket bättre”. Men vad innebär begreppet mindset egentligen? Vad är ett bra mindset? Kan man ändra sitt mindset? Och hur påverkar mitt mindset vad jag lyckas åstadkomma? De senaste åren har jag vid sidan […]