Inlägg av Nishteman Hosseini

En kommunikations-varg i fårakläder

Under den senaste tiden har uttrycket ”Jag är inte rasist, men…” spridit sig på sociala medier som en löpeld. Uttrycket kan ses som en variant på ett vanligt kommunikationsbeteende som vi kallar ”ja, men”. Att inleda med att säga ”ja, men” innebär en motsägelse eller artig invändning. Det är litet som en varg i fårakläder […]

Är du en tankeläsare?

Tankeläsning är en av våra vanligaste kommunikationsfällor och en av de knepigaste då den ofta hörs bara inne i vårt eget huvud. En tankeläsning är när vi betraktar våra uppfattningar om andras tankar och känslor som sanningar. Även om vi kan medge att vi spekulerar, kan en stark magkänsla göra det svårt för oss att […]

Destruktivt ledarskap

Det finns tydliga samband mellan destruktivt ledarskap och medarbetarhälsa samt organisationens framgång. En del destruktiva beteenden är mer extrema och ovanliga, medan andra förekommer ofta men kanske i varierande svårighetsgrad. Tre aktiva former av destruktivt ledarskap som tillhör de mer sällsynt förekommande är tyranniskt, stödjande/illojalt och urspårat. Det tyranniska ledarskapet karaktäriseras av beteenden som gynnar […]

Risker med för högt satta mål

Människors förmåga att ägna sig åt målinriktat beteende är en grundläggande förutsättning för överlevnad. Organisationers förmåga att sätta rätt mål är en grundläggande förutsättning för framgång. Vi talar ofta med stöd av forskningen om att sätta mål som är specifika och utmanande för att få bästa möjliga utfall i prestation, så kallade SMART-a mål. Däremot […]

Stakeholder Management – Satsar du på rätt häst?

Idag har vi mer komplexa roller utan traditionella arbetsbeskrivningar där våra uppgifter förändras i takt med att organisationen utvecklas. Att arbeta i utmanande projekt med stora nätverk av människor ställer högre krav på oss. För att nå dina mål behöver du kunna sortera i djungeln och använda din tid och energi så smart som möjligt […]

Maktasymmetri och kommunikationsfällor del 2

Jag fortsätter min jakt på tankespöken och konversationen fortsätter: Chefen: ”Jag vill att du kommer särskilt med det som inte fungerar bra så att vi kan hantera det på bästa möjliga sätt.” Konsult: ”Vad är det som du tror ska hända om du kritiserar chefen?” Medarbetare: ”Chefen säger att vi ska komma med allt som […]

Maktasymmetri och kommunikationsfällor del 1

Enligt Statistiska Centralbyrån hade vi i Sverige under oktober 2013 hela 4 746 000 anställda varav antalet chefer kan uppskattas till cirka en halv miljon. Vilket betyder att det varje dag sker miljontals samtal mellan chefer och medarbetare. Hur många av dessa samtal tror du är funktionella och talar chef och medarbetare med varandra på […]