Inlägg av Mirjam Hellgren

Att vara en millennial i kristider

Det är mycket förenklat att dela in människor i ett fåtal kategorier som exempelvis generationer. Vi är betydligt mer komplexa än så. Trots det tycker jag att det finns anledning att reflektera över de skillnader mellan olika åldersgrupper som undersökningar hittat när det gäller attityder och preferenser gällande livsstil och värderingar. Inte minst i kristider […]

Hamstra toapapper eller ha is i magen?

Idag befinner vi oss i en världsomspännande kris med covid-19. Krisen har flera dimensioner, på alla nivåer från individ till globalt. Kris betyder ”åtskiljande, avgörande, döma, utslag” (Nationalencyklopedin). I en kris ställs vi inför stora förändringar, beslut som avgör hur framtiden kommer att se ut. Krisen tvingar fram utveckling vare sig vi vill det eller […]

Korrigerande feedback vs. feedforward

I min en tidigare blogg skrev jag om att positiv feedback kan vara en hjälp att uppmärksamma vad som fungerar väl och öka chansen att mottagaren fortsätter med det. Nu ska vi titta lite närmare på korrigerande feedback. Korrigerande feedback syftar till att synliggöra det som inte fungerat för att sedan kunna komma på idéer […]

Är positiv feedback hjälpsamt?

Tänk på alla associationer ni får när ni hör ordet ”Feedback”. Positivt som negativt, bra som dåligt och allt där emellan. Vilka tankar dyker upp? När vi frågar våra deltagare i olika utbildningsprogram vad de har för associationer till feedback får vi en stor bredd på svar; Svårt, viktigt att göra rätt. Obekvämt, svårt att […]

Tänk som en ledare, agera som en medlem

Ett aktivt Medarbetarskap Jag sitter i ett uppdrag, med en grupp och någon svarar på min fråga om vad man kan göra för att påverka möten som saknar struktur. Jag får som svar ”Det är väl inte min uppgift, det är mötesledaren som ska ordna det”. Under våra ledarskapsutbildningar på Sandahls brukar vi återkomma till […]

Låter du hjärnan gå på autopilot?

Händer det att du helt plötsligt märker att du inte har hört någonting av vad den du pratar med har sagt? Eller att du inte minns ett enda ord av det du precis läst? Det har åtminstone hänt mig många gånger. Mitt fokus är helt enkelt på annat håll. Kanske tänker jag på mötet jag […]