Inlägg av Karola Högberg

Motivation för omotiverade

”Det var inte det här jobbet jag sökte” ”Den här rollen passar inte mig” ”Ska det här aldrig ta slut?” ”Jag kanske behöver söka mig till ett nytt jobb för att hitta min energi” Känner du igen dig? Nu har Covid-19 pågått i över ett år. Många vittnar om bristande ork, motivation och sammanhållning på […]

Samspelet mellan organisationens struktur och individens frihet

Det moderna arbetslivet ger oss möjlighet och önskar av oss att vi ska bidra till och påverka våra arbetsplatser. Vi behöver inte bara bidra med vår specifika kunskap. Vi behöver också vara med och utveckla ny kunskap, sätta vår kunskap i relation till andras och fortgående utveckla vår egen kunskap. Vi behöver förstås även bidra […]

Kan vem som helst bli en bra ledare?

Med fenotyp menas de observerbara egenskaperna hos en organism, till exempel en blommas färg eller ett djurs eller en människas typiska beteende. Fenotypen bestäms i sin tur av ett samspel mellan genotypen (organismens genetiska uppsättning) och miljöfaktorer. Arv och miljö flätas alltså samman i det vetenskapen kallar för fenotyp. Hur detta samspel egentligen ser ut […]

Vad sjutton ska vi ha skam till?

Ja, det kan man verkligen fråga sig. Få känslor är så jobbiga som skam. Vi kan stå ut med att bli arga, frustrerade, misstänksamma. Vi kan kanske stå ut med att ha fel. Men vid skammen, där går gränsen för många av oss. När skammens rodnad lägrar sig över ansikte, hals och öron då önskar […]

Om evidens och unika människor

Ett begrepp som diskuteras i många sammanhang idag är evidens. På Sandahl Partners arbetar vi exempelvis med evidensbaserad personbedömning vid urval och utveckling av chefer. Men vad betyder det? Jo, att det finns forskningsbelagda bevis för att de test som används verkligen mäter det som de avser att mäta i rimlig grad. I evidensbegreppet ligger […]

Normalbegåvad är inte så dumt

”Din begåvning är normal” säger jag ofta till personer som varit hos oss och gjort begåvnings- och personlighetstester. Jag ser oron i testkandidatens ögon. För vem vill ha en normal begåvning? Alla vill förstås ha en hög begåvning. Om man nu är framgångsrik i sitt arbete, en bra ledare och når sina mål så kan […]