Inlägg av Jesper Hermansson

Ser du den osynliga gruppen?

Ibland frågar deltagare i grupper hur vi kunnat se och arbeta med sådant som de själva brottats med men inte fått fatt i. Här är en modell som hjälper oss att få syn på och agera på sådant andra missar. En modell för att se på arbetsgrupper och som integrerar den socialpsykologiska traditionen med den […]

Hur förändrar du?

Begreppet förändring är aktuellt i vår samtid med en föreställning om att vår tid är förändringens tid. Inom arbetspsykologi har förändring dock alltid varit ett centralt begrepp. En forskare och teoretiker som ägnade mycket av sin gärning åt förändring i grupper och organisationer redan på 1920/30-talet var psykologiprofessor Kurt Lewin. Han delade in förändringsinsatser i […]

Magiska möten: Om att utnyttja gruppens resurser

Jag kliver ur en kulturkontext och in i en annan.  20 personer från fem länder möts och samtalar under två dagar. Deltagarna är chefer på olika nivåer, organisationspsykologer, psykoterapeuter och några allmänt intresserade. Vi sitter i ring och samtalar under reglerade former. Vi lyssnar, känner efter och utforskar. Målet är att träna oss på att […]

Byggande klimat – Ett onaturligt sätt att prata

Har du erfarenhet av att sitta i möten med diskussioner där du inte får höra något nytt? Jag har det. Och att sitta och lyssna på jämförelser av två alternativ och detaljdiskutera i oändlighet. Jag ser mig omkring i gruppen och ser att en efter en checkar ut. När mötet är slut finns beslut tagna […]

Säg något bra och säg det om och till någon annan

Det är naturligt för oss människor att se brister, fel och saker som inte riktigt passar in. Det kan förklaras utifrån ett evolutionärt perspektiv att det har varit funktionellt för vår överlevnad. Att se det som saknas eller det som avviker har varnat oss för faror och hjälpt vår utveckling Men idag i det moderna […]

Vill du komma bort från chefen?

Tio timmar från din chef – så lyder en reklamslogan för charterresor på busshållplatser i Stockholm idag. Och när bussen kommit läser jag i SvD att ungefär hälften av Sveriges anställda vill söka nytt jobb och att det främsta skälet till det är ledarskapet. Om du ingår i gruppen som vill byta jobb på grund […]

Språka för varandra

Vi påverkar varandra via vårt sätt att prata och vi påverkar varandra i olika riktningar. Och när vi finns med i en grupp så har gruppen sina mönster och vanor av att kommunicera. Det medför att jag i vissa gruppsammanhang hör mig säga bra saker och i andra sammanhang kommer mina tankar ut som kraxighet […]