Inlägg av Frida Skog

Värderingar är ägget, inte hönan

Under pandemin hörde jag återkommande kommentaren ”detta måste vara en guldålder för forskare, så mycket att studera” – och det var det verkligen. En världsomspännande experimentsituation av aldrig tidigare skådade proportioner. Regeringar och myndigheter fick i uppgift att kontrollera smittspridningen och dess konsekvenser med hjälp av ansiktsmasker, fysisk distans, ekonomiska regleringar och bidragsmodeller, begränsat resande […]

Social distansering – att ta roll för någonting större och abstrakt

För att hålla spridningen av ett influensavirus på hanterbara nivåer använder sig just nu städer, communities och hela länder av grader av social distansering. Detta får, för de flesta av oss, oöverblickbara konsekvenser.  Med vårt systemteoretiska synsätt uppmanas vi alla just nu att ta aktiv roll för vårt gemensamma samhälle. Här blir syftet stort och […]

Bygg en felkultur för trygg excellens

Människan är ett flockdjur. Under hela vår existens har vi varit beroende av gruppen för att överleva, och instinkten att tillhöra gruppen styr mycket av vårt handlande. Flockdjuret i oss väljer social överlevnad framför andra mål, och är tyst om sina egna och andras missar, om det upplevs som hotande att medge dem. För att […]

Full range leadership – en snabbguide

Ju högre grad av ömsesidigt beroende som råder inom en arbetsgrupp, desto större blir effekten av ett genomtänkt och behovsanpassat ledarskap. Och det vimlar av ledarskapsmodeller. Det talas om situations- och relationsanpassat ledarskap, om ledarskap anpassat till gruppmognad och om toxiskt och narcissistiskt ledarskap som sår split eller får allt att handla om ledarens ego. […]

Virtuella team med verkliga utmaningar

Ett virtuellt team kan betyda lite olika saker men oftast en geografiskt utspridd arbetsgrupp som samarbetar mot gemensamma mål med hjälp av IT-baserad kommunikation. Hur blir man ett högpresterande team utan att vara på samma plats? Här följer några handgripliga tips på hur man lyckas. Alla arbetsgrupper tjänar på att reflektera över och träna på […]

Bli smartare – genomskåda dina tankefel

Vill du bli smartare och bättre på att genomskåda felaktiga slutsatser och falsk information? Vi människor är bra på att dra felaktiga slutsatser och ta till oss – och hålla fast vid – inkorrekt information. Till detta finns det goda och allmängiltiga förklaringar! Seglivade myter och omhuldade felaktigheter går ofta att förstå utifrån några få, […]

ISO-standard för organisationsutveckling

Organisationsutveckling är ett minst sagt spretigt fält. Skilda yrkesgrupper – ekonomer, psykologer, civilingenjörer, HR-konsulter – erbjuder snarlika tjänster som kan innebära vitt skilda saker i praktiken. Olika uppdragsgivare presenterar likartade utmaningar men förväntar sig olika insatser och effekter. Resultatet riskerar att bli vaga uppdrag med osäkra resultat och med garanterat resursslöseri som följd. Internationellt har […]

Skjut upp till morgondagen det du kan göra idag?

”Skjut inte upp till morgondagen det du kan göra idag”, lyder ett gammalt svenskt talesätt. Prokrastinera, att skjuta upp saker, kommer från latinets pro crastino och betyder ungefär tillhörande morgondagen. Psykologisk och ekonomisk forskning är inte alls enig om huruvida prokrastinering är vän eller fiende. Att ibland aktivt välja att prokrastinera kan vara ett sätt […]