Inlägg av Daniel Nordlander

Nya och gamla utmaningar i teamarbetets förlovade värld

Det senaste året har för många av oss inneburit en kraftigt förändrad arbetssituation. Närheten till kollegor och kunder har försvunnit och stora delar av vår dag tillbringas på egen hand med digitala möten staplade i kalendern. Mellan alla de möten vi har inplanerade försöker vi få tid till sociala kontakter med digital fika och promenader. […]

Curiosity killed the cat

Överlevnad. Utveckling. Transformation. I alla tider har vi människor strävat efter att göra tillvaron bättre och mer anpassad efter vår livssituation. I alla tider har vi också strävat efter att bibehålla status quo, balans i tillvaron, vilket ofta leder till att vi motsätter oss förändring. Talesätt och föräldrainstinkter uppmuntrar oss tidigt att hålla tillbaka vår […]

Sanningen om sanningen

Sanningen. Försök ta in det ordet. Det är inte alldeles enkelt. I dagens samhälle är det inte lätt att veta vilken sanningen är. Sannolikt finns det dessutom mer än en sanning och vi landar kanske i att sanningen ofta ligger i betraktarens öga. Vi är många som eftersträvar att tala sanning och det är ofta […]

Självorganiserande system – framtidsvision eller utopi?

Jag har många gånger funderat på varför Lean och ett agilt arbetssätt har mötts av så mycket motstånd och varför medarbetare blir frustrerade när deras chefer vill introducera Lean. Jag är själv en stark företrädare för att lägga energi där den gör nytta och att försöka undanröja hinder för framgång. Frédéric Laloux beskriver i sin […]

Värdet av tillitsfulla affärsrelationer

”Ska vi slå till?” Den brunbrände säljaren, som jag aldrig tidigare träffat, kom rakt mot mig med högernäven utsträckt, som för att visa att den här fantastiska båten jag stod och tittade på, värd en bit över 600 000kr, kunde bli min inom ett handslag. Lätt överrumplad tog jag mig an ett säljmöte som skulle […]

Är din partner medberoende i din jobbstress?

Ångestreducering. Smaka på ordet. De flesta av oss tänker nog inte att ångestreducering är en del av vår vardag och kanske inte heller att vi har speciellt mycket ångest, i alla fall inte i klinisk bemärkelse. Vi lever våra liv och möter glada stunder och mindre glada stunder. När det dyker upp problem på jobbet […]

Digital transformation kräver nya glasögon

Vi lever i en global värld. I allt större utsträckning måste vi förhålla oss till händelser utanför vår omedelbara närhet. Vi kan utan bekymmer kommunicera med människor på andra sidan jorden i realtid och vi ser en alltmer komplex bild av omvärlden växa fram. I denna allt mer sammanflätade värld ställs högre krav på att […]

Tre tips för att främja hälsa och välbefinnande

Arbetsmiljöverket har i dagarna gått ut med nya riktlinjer för hur bra koll arbetsgivaren skall ha på sina anställdas hälsa. Som arbetsgivare förväntas man ständigt följa hur medarbetarna mår och ta ansvar för att de skall trivas på jobbet. Om stressnivåerna är för höga skall arbetsgivaren vidta åtgärder för att kraven på medarbetaren inte skall […]

Det är insidan som räknas

I Disneys senaste storfilm Insidan ut får vi möta en flicka som växer upp i en trygg och stabil miljö utan större yttre påfrestningar. Plötsligt sätts hela hennes tillvaro ur spel när hennes familj flyttar till en ny stad. Vi får följa hennes väg från nyfikenhet via uppgivenhet och sorg till en ny anpassad tillvaro. […]

R-E-S-P-E-C-T

Det har hänt att jag har försökt lyssna på en god väns berättelse utan att försöka komma med förslag på hur hen hade kunnat göra saker annorlunda. Alltför ofta kan jag ändå inte hindra mig från att ge ett par goda råd eller föreslå en lösning på vad jag ser som personens dilemma. Ibland har […]