Inlägg av Christina Lihagen

Tillit som syre i en organisation

Som organisationspsykolog är jag van vid att stödja ledare och organisationer i att utvecklas genom att bli bättre på att kommunicera, fatta mer välgrundade beslut och dra nytta av de olika perspektiv och erfarenheter som finns i en grupp. Jag har en innehållsrik, forskningsbaserad verktygslåda med teorier och modeller att använda mig av för att […]

Hur skapar vi hållbara organisationer?

Hållbarhet är ett begrepp som är högaktuellt inom många olika områden. Vi har tidigare i ett blogginlägg diskuterat vad som kännetecknar ett hållbart ledarskap. I denna blogg fokuserar vi på hållbarhet i organisationer som helhet, det vill säga de förutsättningar som krävs för hållbarhet och som ledningen gemensamt behöver ta ansvar för. Alla kan nog […]

Hållbart ledarskap – hur gör jag?

Vad är hållbart ledarskap? Hållbart ledarskap är ett begrepp som återkommande syns i olika sammanhang när arbetslivet blir allt mer komplext och gränslöst. Det har blivit extra tydligt för oss nu under pandemin. Men vad menar vi med hållbart ledarskap i praktiken? Om vi söker efter en definition finner vi att detta inte är ett […]

Vill du ha svart bälte i distansledarskap?

”Hjälp!” hör jag i luren när jag svarar. Chefen som ringer känner sig frustrerad över att hösten börjat på samma sätt som våren slutade, med distansarbete för alla i hens grupp. Hen känner sig lite vilsen i hur hen ska agera som ledare när inga av medarbetarna finns på kontoret utan även fortsatt arbetar hemifrån. […]

Autentiskt ledarskap – vägen till hållbart ledarskap?

I höstas fick jag ett uppdrag att hålla i en workshop på temat Hållbart ledarskap för en skara chefer. Jag, som tidigare arbetat en hel del med såväl stresshantering som utmattningssyndrom, började genast tänka i termer av återhämtning, stressfysiologi och den omtalade ”balansen i livet”. Men. Min hjärna växlade in på ett annat spår och […]

Tre steg för ett lyckat förändringsledarskap

Panta rei – allt flyter. Organisationer förändras i allt snabbare takt. Vi lägger mycket kraft på att formulera mål, strategier och planer för hur förändringen ska gå till. Men får vi med oss människorna i förändringsprocessen när den väl har startat? Vi på Sandahl Partners har mångårig erfarenhet av att arbeta med förändringsledning tillsammans med […]