Inlägg av Cathrin Svensson

Är det medarbetarna som skapar autentiskt ledarskap?

Autentiskt ledarskap – vad är det? Som alla populära begrepp, blir tolkningarna ibland vildvuxna. En aspekt av autentiskt ledarskap är exempelvis att vara transparent – och det missförstås ibland som att ledaren ska säga allt hen tänker och känner, rakt och direkt och hela tiden. Detta beteende är förstås sällan att rekommendera, vare sig för […]

Kick off! – men gör den någon skillnad i arbetet?

Välkommen tillbaka från semestern! Kanske är det 17 års skolgång som fortfarande sitter i, men månadsskiftet augusti-september känns för mig alltid mer som en nystart än vad januari gör. Det är jag sannolikt inte ensam om att döma av alla ”kick offer” som avhandlas under augusti och september. Men det är en kostsam aktivitet, både […]

Sätt mål som höjer prestationen med 250 %

När AIK Fotboll herrars tidigare tränare Andreas Alm entledigades från sin tjänst i maj i år föregicks detta av en upprörd och offentlig diskussion om målsättningsarbetet i den allsvenska klubben. Var målet att AIK skulle vinna en titel för högt ställt och borde huvudtränare Alm varit delaktig i att sätta målen? Det, mina vänner, är […]