Inlägg av Stephan Baraldi

Våga förändra! (framförallt dig själv)

Mot men aldrig till Många av våra viktigaste värderingar är på ingalunda sätt absoluta tillstånd. Ta t.ex. ”demokrati”. Demokrati är ett strävansmål. Vårt samhälle är inte demokratiskt, vi vill snarare att det ska vara demokratiskt. Målet är således inte att uppnå ett absolut tillstånd av demokrati, utan snarare arbeta med förändringar som leder mot demokrati. […]