Inlägg av Åsa Önander

Att leda Millennials i kris

Mycket har skrivits om att leda i kris. Mycket lika klokt som svårt att tillämpa i allt som ska hanteras i dessa tider. Vi ledare försöker nog efter bästa förmåga och det sammanhang vi befinner oss i. En bit in i krisen börjar allt mer nyanserade och specifika frågor dyka upp från ledare. En fråga […]

Att leda Millennials

”- De verkar tycka att de ska få ledande positioner direkt!” ”- De verkar inte ha någon känsla för lojalitet!” ”- De verkar vilja ha svar på varenda liten detaljfråga innan de börjar göra jobbet!” Frustrationen över hur svårt det tycks vara att få den så kallade Millennials-generationen att fungera som man vill på arbetsplatsen […]