Inlägg av Anna Nyhlin

Svåra samtal

Samtal handlar om kommunikation, och genom kommunikation både bekräftar och utmanar vi människor varandra. Somliga samtal känns mer utmanande än andra, kanske till och med så mycket att vi känner ett obehag inför dem. Som chef kommer man förr eller senare att behöva hålla svåra, utmanande samtal. När vi ska tala om något som känns […]

Medkännande ledarskap – ett vinnande koncept

Medkänsla och empati har traditionellt sett uppfattats som mjuka värden, som inte har någon plats i vinstdrivande organisationer, och har därför inte alltid prioriterats inom näringslivet. Så resonerar Daniel E Martin, professor i organisationspsykologi. Men nu är det dags att tänka om, för dagens forskning tyder tvärtom på att det är lönsamt med ett ledarskap […]

Den kreativa arbetsplatsen

Kreativitet, det är väl bara för de konstnärligt lagda – de som spelar instrument, målar akvareller och skriver romaner. Eller? Att kreativitet bidrar till ekonomisk tillväxt är känt sedan länge genom forskningen, och en kreativ arbetsplats tycks också leda till bättre psykologiskt välbefinnande för medarbetaren. Men vem är det som ska vara kreativ, och hur […]

Från maktutövande till ansvarstagande

Den en millimeter långa rundmasken Caenorhabditis elegans har bara 302 nervceller. Ändå kan den ”förstå” sambandet mellan en sinnesupplevelse och dess konsekvens. Människan har bortåt 130 miljarder nervceller, bara i hjärnan – vilka möjligheter till sinnesupplevelser! Frågan är dock hur vi egentligen utnyttjar denna resurs? Vad händer med oss människor när vi vänder vår uppmärksamhet […]