Inlägg av Anna Derwinger Hallberg

Utan omvärldsrelationer går vi under

Strax efter jul meddelades via flera nyhetskanaler att en större leksakskedja försatts i konkurs. En anledning skulle enligt media vara att de lite större barnen inte längre leker med leksaker som förr. Konkurser sker naturligtvis av många olika skäl men i detta fall kan man fundera på om det, liksom i fallet med det anrika […]

Framgångsrik digitalisering – en fråga om ledarskap

Digitalisering handlar om ett nära innovativt samspel mellan verksamheten, dess kunder och teknik. Digitalisering omfattar bland annat automatiserade informationsutbyten, effektivare administration och kommunikation, robotar, smarta saker, bearbetning av stora datamängder och lättanvända tekniska verktyg. Läs mer i denna blogg. Resan från IT som något separat i verksamheten till digitalisering som en integrerad del i själva […]

Vi som var så överens..

Familjen var på semester i Stockholm. Alla ville uppleva Djurgården och Gröna Lund. Alla ville ha trevligt. Målet för familjen den dagen var gemensamt och demokratiskt beslutat. Så hur kom det sig att vi som var så överens ändå blev så osams? För det blev vi. Osams alldeles i en vägkorsning. I mötet med verkligheten […]

Psykologisk hållbarhet med ROS

I tider av stress och mental trötthet, med en hjärna där tankarna tycks svåra att samla där de far runt som i en torktumlare kan man fråga sig vad som skapar psykologisk hållbarhet, vad ger psykisk hälsa? Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet vet vi idag en del om vad vi människor behöver för att på […]

Tänk efter före – att lyckas med förändringsarbete

Att våra organisationer ska använda bästa tillgängliga kunskap ses ofta som en självklarhet. I organisationer där kunskap är själva varan vi erbjuder våra kunder, patienter eller brukare blir ämnet än mer centralt. Hur säkrar vi att nya kunskaper, metoder, innovationer införs i våra organisationer på ett effektivt sätt? Implementering är det begrepp man använder för […]

Samverkan kan aldrig vara målet

Samverkan har de senaste åren varit ett ständigt återkommande ord, särskilt inom offentlig verksamhet. Samverkan finns till och med angivet i lagtexter för såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och skola. Och när man nämner samverkan avser man både organisations- och individnivå. Samverkan för med sig ett skimmer, ett hopp, en tro att nu ska […]