Inlägg av Anna-Lena Sundlin

Nytt forskningsprojekt om självledarskap och rollskiften

Förändringar, gränslöshet och komplexitet Oavsett vilken bransch vi arbetar inom eller vilket yrke vi har ställs vi i dagens arbetsliv inför ett antal utmaningar. En dynamisk omvärld innebär återkommande förändringsprocesser på våra arbetsplatser och stora förväntningar på att vi som individer ska kunna ställa om och hänga med i svängarna för att ta förändrade eller […]

Hållbar höst – hur gör man verklighet av goda föresatser?

Just nu när vi är på väg att återvända till jobbet efter semestern är vi många som är fyllda av goda föresatser: Nu ska vi verkligen hitta en bra och hållbar balans mellan arbete och vila. Den här hösten ska inte innebära att vi stressar runt och känner oss helt dränerade framåt november. Samtidigt skapar […]

Självledarskap i Coronatider

Några centrala teman som generellt präglar dagens arbetsliv är hög förändringstakt, gränslöst arbete och digitalisering. Olika förändringsprocesser ställer allt större krav på vår förmåga att kunna ställa om, ta skiftande roller och organisera vårt arbete. Önskemålen att oftare kunna jobba hemifrån för att skapa balans mellan arbete och livet i övrigt har också ökat under […]

Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet

Oavsett vilken bransch vi arbetar inom eller vilket yrke vi har ställs vi i dagens arbetsliv inför ett antal utmaningar. En dynamisk omvärld innebär återkommande förändringsprocesser på våra arbetsplatser och stora förväntningar på att vi som individer ska kunna ställa om och hänga med i svängarna för att ta förändrade eller nya roller. Vi är […]

Att ta sin roll i ett gränslöst arbetsliv

I vår verksamhet som organisationspsykologer har vi sett att när chefer och medarbetare får hjälp att hitta en gemensam bild av sitt sammanhang, sina mål och vars och ens roll löser sig många svårigheter på arbetsplatsen. Vi brukar prata om betydelsen av en tydlig gemensam ”karta” som hjälper individen att ta sin roll och navigera […]

Utveckla medarbetarskapet – tre framgångsfaktorer

Jag och mina kollegor har under många år jobbat med ledarutveckling i olika former. Det är viktigt och givande och det är ingen tvekan om att ledarens förhållningssätt har stor inverkan på såväl effektivitet som stämning och trivsel på arbetsplatsen. Därför är det både vanligt och riktigt att personer som får någon form av ledarroll […]