Inlägg av Alexander Graff

Att skapa en innovationskultur

Vår tid präglas av en mycket hög förändringstakt. Den senmoderna människan rör sig allt snabbare framåt, medan tekniska och sociala skiften förvandlar samtiden till ett allt kortare nu. Tidigare kunskaper och erfarenheter devalveras snabbt, samtidigt som stora ödesfrågor som klimatkris eller pandemi tarvar nya förhållningssätt. I konkurrensen mellan företag är kunder lättfotade och ständigt på […]

Har ledarprogram effekt?

De flesta organisationer idag ser tydliga behov av att stärka sina ledare genom någon form av ledarprogram, i egen regi eller i form av deltagande i en öppen utbildning. Trots att vi har olika förutsättningar för att leda andra utifrån våra personliga egenskaper så består en stor del av det faktiska ledarskapet av beteenden som […]

Att bedöma risk och bygga tillit

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har förändringstakten i samhället varit så hög som nu. Den tekniska utvecklingen följer en exponentiell tillväxtkurva vilket skapat ett ständigt ökande förändringstryck på våra sociala, ekonomiska och politiska system. Allt detta har fört med sig mycket gott men också gjort vårt samhälle mera sårbart för de som inte vill oss […]

Robotarna kommer, och de är smarta!

Automatisering och digital transformation är idag flitigt diskuterade begrepp. Begreppen blandas och allt ifrån robotar till avancerade program och artificiell intelligens diskuteras på samma gång. I princip är automatisering inte någonting nytt. Sedan början av industriella revolutionen har automatiserade metoder och maskiner tagit människors plats i produktionen av varor och tjänster. När utvecklingen har gått […]

Sluta klaga!

Det är ganska skönt att klaga. Att klaga är naturligt för att ge uttryck för frustration när saker och ting inte är som vi vill att de ska vara. Och ibland behöver vi verkligen få klaga av oss lite. Men när klagandet tar för mycket plats kan det få rätt så negativa konsekvenser i en […]

Du tänker inte som du tror – backfire-effekten

Du tror att du har ett öppet sinne och att du byter åsikt om du får se övertygande fakta som tyder på att du har fel. Men i själva verket är det så här: När dina djupaste övertygelser utmanas av fakta som visar att du har fel så ändrar du dig inte – tvärtom stärks […]

Du tänker inte som du tror – om Benjamin Franklin-effekten

Du tror att dina attityder formar dina beteenden, och att du är trevlig mot dem du tycker om. Det låter självklart, men är det verkligen så enkelt? Benjamin Franklin förstod att det är mer komplicerat än så. Benjamin Franklin var förutom vetenskapsmannen som uppfann åskledaren också en framgångsrik politiker och diplomat som var med och […]

Vad kostar en felrekrytering?

Att hitta, bedöma och rekrytera kandidater till ledarpositioner på hög nivå kostar både tid och pengar. Kravprofiler som ska tas fram, annonsering och search, intervjuer och personbedömning, upplärning och uppstart. Det är det värt – om rätt person rekryteras. Men vad händer när det blir fel matchning i rekryteringen? De flesta har nog varit med […]