Digitalt öppet program: Leda andra utan att vara chef

Upplevelsebaserad ledarträning i digitalt format.
Det här programmet vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske driver projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs. Genom programmet får du ökad insikt om dig själv och din roll, samt kunskap, verktyg och modeller för att stärka ditt ledarskap.

Innehåll:

 • Rollen och uppdraget: mandat, lojalitet, ansvar och befogenheter
 • Ledarskapets grundstenar: Vad kännetecknar en bra ledare?
 • Verktyg för delaktighet och effektiva möten
 • Att få en grupp att fungera tillsammans: Hur du som ledare kan bidra till tillit, samarbete och lagkänsla
 • Coachande ledarskap: att bidra till andras utveckling
 • Kommunikation: tydlighet och transparens, lärande dialoger och funktionell feedback.
 • Utmanande situationer: t ex att kommunicera impopulära beslut, hantera konflikter och svåra samtal.
 • Egna styrkor och utvecklingsområden i ledarskapet: ökad självkännedom och arbete med individuell utvecklingsplan

Programmet i korthet:

 • 4 utbildningsdagar samt 1 informationsträff
 • Uppstartsmöte med introduktionsmaterial och föruppgifter
 • Personlighetstest och individuellt återkopplingssamtal
 • Deltagarmaterial med teori, övningar, verktyg och metoder
 • Kollegial handledning i lärgrupper
 • Individuellt uppföljningssamtal

Kommande tillfällen:

Datum kommer inom kort

Format: Utbildningen är digital över Zoom eller Teams

Frågor eller anmälan: marika.sandberg@sandahls.se, 08-506 088 00

Programmets mål:

 • Ökad insikt och förståelse för din roll och ditt uppdrag
 • Ökad förmåga att motivera och skapa engagemang hos andra
 • Kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor

Metodik

I den här utbildningen får du träna praktiskt på att använda kunskap, verktyg och modeller som ger ökad säkerhet och kompetens i rollen som ledare. Genom att varva teori med praktiska övningar kopplade till din vardag kan du redan efter första dagen omsätta programmet till praktisk nytta i ditt arbete. Erfarenhetsutbyte och egen reflektion är andra bärande moment i programmet.

Upplägg

Utbildningen börjar när du anmäler dig! Du får tillgång till vår portal med verktyg, teori och metoder. Vid ett uppstartsmöte ges en introduktion till programmet, du får träffa de andra deltagarna och ta del av förberedande uppgifter och material. Som en del i programmet kommer du också få göra ett evidensbaserat personlighetstest och ha ett individuellt återkopplingssamtal. I samtalet undersöker ni tillsammans vad som är just dina förväntningar och behov och du får värdefulla medskick att jobba med under utbildningen. För att få bästa effekt av programmet och en bestående förändring kommer du också att få göra förberedelseuppgifter samt arbeta med verksamhetsnära hemuppgifter mellan träffarna.

Pris
24 500 SEK exkl. moms. per deltagare
I priset ingår utbildningsmaterial.

Ladda ner information om programmet som PDF

Jag vill anmäla mig till detta program

1 + 1 = ?