Att förstå och utveckla team

 en utbildning för dig som leder team eller vill förstå mer om hur team fungerar

Att förstå och utveckla team

Arbetslivet har förändrats och team har blivit ett allt vanligare sätt att organisera arbetet. Men är det egentligen team vi jobbar i? Och vad ställer team för krav på organisationen? Det pågår mycket spännande forskning om team som sätter nytt ljus på hur vi kan förstå och utveckla arbetsgrupper och team, teamledarskap och medarbetarskap, om team och organisationsutveckling. I utbildningen får du ta del av denna forskning och du får verktyg för att tillämpa nya rön i din arbetsvardag.

Målet är att du utifrån aktuell forskning:

  • Uppdaterar din kunskap om hur team fungerar och utvecklas
  • Ökar din egen förmåga att ta en funktionell roll i team
  • Förbättrar dina färdigheter att leda arbetsgrupper och team

Under hela utbildningen varvas teori med praktiska övningar kopplade till deltagarnas vardag. De egna upplevelserna och den egna processen kommer att vara ett genomgående tema. Deltagarna delas in i lärpar och får hemuppgifter mellan gångerna.

Efter utbildningen har du verktyg för att kunna bidra konstruktivt till olika team och arbetsgrupper.

Omfattning: Totalt fem dagar fördelade på 2+2 dagar med övernattning (internat) plus en uppföljningsdag

Datum: Datum för hösten 2021 publiceras inom kort

Plats:  Toftagården, Gotland, www.toftagarden.se

Pris: 28 500 kr/deltagare inklusive helpension, exklusive moms. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anmälan: anna-lena.sundlin@sandahls.se

Kursledare:

Tess Söderhjelm, leg psykolog, UGL-handledare, Ph.D,
nyligen disputerad inom området team och teamledarskap

Anna Lena Sundlin

Anna-Lena Sundlin, leg psykolog, organisationskonsult

För dialog och mer information kontakta:

anna-lena.sundlin@sandahls.se
tess.soderhjelm@sandahls.se

Ladda ner kursprogram här