Workshop på temat Mitt ledarskap på djupet

Mitt ledarskap på djupet

– existentiella perspektiv på ledarrollen

Hur tar du – med den ledarerfarenhet du redan har – din ledarförmåga till nästa nivå?  

Sandahl Partners erbjuder i vår en endagsworkshop på temat ”Mitt ledarskap på djupet”. 

Medan vi i första halvan av livet fokuserar på att bli kompetenta och prestera väl, behöver andra halvan av livet också handla om något annat: utforskandet av den djupare meningen med det vi ägnar vår tid åt. Ofta innebär detta en omorientering i livet, men alltför sällan får vi möjlighet att stanna upp och reflektera över vilket slags förändring det är vi egentligen vill ha. Under den här workshopen får du utforska de djupare drivkrafterna bakom ditt yrkesengagemang och vilka nya spår och teman som lockar dig.

Denna workshop riktar sig till dig som vill ta nästa kliv i ditt ledarskap, oavsett om du har en formell chefsroll eller utövar ledarskap på andra sätt (HR, arbetsledare, konsult, etc.). Här får du en möjlighet att, tillsammans med andra ledare, både ställa och börja besvara avgörande frågor inför ditt fortsatta yrkesliv. Under workshopen varvar vi forskningsbaserade teoriinslag om ledarskap och personlig utveckling med konkreta övningar, upplevelsebaserat lärande och gemensamt reflekterande.

Workshopen leds av organisationspsykologerna Frida Skog och Tor Wennerberg.

Frida SkogTor Wennerberg

Datum: 10 juni 2019. Workshopen pågår från kl. 09:00 till 16:00

Plats: Sandahl Partners lokaler, Kungsbroplan 2, Stockholm

Pris: 6 500 kr exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och litteraturkompendium.

Anmäl dig här

8 + 0 = ?