Seminarium Almedalen 2019: Är det hopplöst att leda en kulturinstitution?

Almedalen seminarium Sandahl Partners

Gång på gång hamnar ledare för kända kulturinstitutioner i blåsväder. Det verkar som fördömt att leda. Idag kläms ledare i sitt uppdrag mellan å ena sidan att ta ansvar som chefer för arbetsmiljö, ekonomi och säkerhet men de förväntas även vara framstående konstnärer på sitt område. Går det ihop?

En ytterligare utmaning är att medarbetare i kultursektorn är frisinnade, kreativa och engagerade personer som inte drar sig för att säga vad de tycker. Hur kan man leda och chefa i kulturinstitutioner som samtidigt hyllar det fria, otyglade och gränslösa? Välkommen till ett samtal med inbjudna ledare för stora och viktiga kulturinstitutioner. Hur ser dessa på sitt uppdrag? Finns det en väg framåt?

Medverkande:
  • Jonas Mosskin, Organisationspsykolog, Sandahl Partners
  • Sara Arrhenius, Rektor, Kungliga Konsthögskolan
  • Anja Dahlstedt, Förvaltningschef Kultur och fritid, Botkyrka Kommun
  • Simon Norrthon, Förbundsordförande, Teaterförbundet

Tid: 2/7 2019 kl. 07:45 – 09:00. Kaffe och fralla serveras!

Plats: Strandgatan 18, Sjöbergs Bakgård

Kontaktperson: Jonas Mosskin, organisationspsykolog, Sandahl Partners, 0736-505103, jonas.mosskin@sandahls.se