En 360-gradersundersökning är ett enkelt och strukturerat sätt att samla in data om en ledares styrkor och utvecklingsområden. Överordnad chef, sidoordnade kollegor, underställda medarbetare samt ledaren själv tar på webben ställning till ett antal påståenden om ledaren.

Den skriftliga rapporten ger underlag för ett samtal med psykologkonsult. Syftet med samtalet är att skapa förståelse för resultatet och ledaren får tillfälle att reflektera och bli utmanad. Vi rekommenderar att samtalet följs av ett trepartsamtal med överordnad chef där konsulten hjälper ledaren och dennes chef att lägga en utvecklingsplan.

Vi erbjuder flera av marknadens bästa verktyg för 360-gradersundersökningar.

Chefsrollen