Motivation

Motivation för omotiverade

”Det var inte det här jobbet jag sökte”

”Den här rollen passar inte mig”

”Ska det här aldrig ta slut?”

”Jag kanske behöver söka mig till ett nytt jobb för att hitta min energi”

Känner du igen dig?

Nu har Covid-19 pågått i över ett år. Många vittnar om bristande ork, motivation och sammanhållning på jobbet.

Man kan beskriva det som att vi lever under en typ av hot, både psykologiskt och fysiskt. Daniel Gilbert som är professor i psykologi menar att det finns fyra egenskaper som ett hot kan besitta:

  1. Hastighet
  2. Moral
  3. Tid
  4. Intentionalitet

Coronapandemin uppfyller tre av dessa fyra egenskaper. Hastighet: Viruset sprids snabbt över hela världen. Moral: många vårdas på sjukhus och det krävs moraliskt svåra ställningstagande om vilka som ska få vilken vård och vem som ska vaccineras först. Tid: Hotet finns nu och inte i framtiden. Det är bara intentionaliteten som inte finns, det är ingen som planerat detta och avsiktligt velat sprida viruset (så vitt vi vet).

Att ändra vanor

Vi lever alltså under en pågående kris som tvingar oss att ändra våra vanor. Vi kanske inte kan ta en kopp kaffe med våra kollegor, mötas och spåna idéer ihop. I alla fall inte IRL. Vi överhör inte samtal på jobbet. Vi smittas inte av andras energi och idéer när de får ett infall eller en idé när vi sitter bredvid varandra på jobbet eller i fikarummet.

Många av oss sitter hemma framför datorn och har inte det vanliga sociala samspelet. När vi tappar våra vanor och rutiner så ersätter vi dem ofta med…. ingenting! Det krävs mycket av oss människor för att utveckla nya vanor på egen hand. Det är lätt att bli sittande och vänta på nästa onlinemöte. Det är lätt att tänka att allt snart återgår till det vanliga, vilket förstås inte bidrar till att vi tränar in nya vanor och rutiner. Många av oss upplever en ny sorts trötthet, en mer emotionell trötthet.

Brist på motivation

Även om vi tycker att det fungerar ok att jobba hemifrån och att vi kan bli effektiva med många onlinemöten och ingen restid, verkar det som att vi lätt tappar energi och motivation. Vi tenderar att bli frustrerade eller passiva utan våra vanliga sociala kontakter och våra vanliga rutiner. Det är lätt att hamna i tankar och känslor av att vara less och kanske behöva byta jobb eller en svag oro över att man kanske inte är på rätt plats ändå. Det är lätt att ta dessa tankar och känslor personligt på så vis att man tror att det bara beror på en själv att man har tappat sin motivation.

Utveckla motivation

Men höjer vi blicken och tittar på den kris som pågår runt oss just nu, med hög hastighet och med svåra mänskliga beslut är det inte så konstigt att vår motivation minskar. När våra vanor inte är på plats är det inte så konstigt att vi upplever brist på motivation. Det är som sagt svårt och tar tid att föra in nya vanor och rutiner i livet och det kräver både beslutsamhet och uthållighet. Förmodligen är det lättare att planera in och starta med nya vanor om vi inte tar vår bristande motivation personligt, utan ser den utifrån ett samhällsperspektiv där hela samhället är påverkat.

Hur kan vi då göra för att få fatt i vår motivation?

Det första är alltså att försöka se den utifrån ett samhällsperspektiv, se att vi delar vår upplevelse med många, att vi inte är ensamma med våra känslor och tankar.

Det andra är sådant vi nog alla känner till: Motion och frisk luft! Växla mellan att jobba vid datorn, ta ett telefonsamtal medan vi promenerar, röra på oss, träna och äta bra mat.

Det tredje är att söka social gemenskap. Det är välbelagt i forskning bland annat av psykologerna Kerstin Jeding och Giorgio Grossi. De har visat att socialt stöd är en av de viktigaste skyddsfaktorerna vid både kriser och vardaglig stress.

Det fjärde är att hantera tankar, känslor och förnimmelser. Giorgio Grossi och Kerstin Jeding beskriver hur vi ofta låter oss hindras av stress och oro. Ofta är det då själva tankarna, känslorna eller förnimmelserna som hindrar oss. Tänker man exempelvis ”jag skulle ta det där utmanande samtalet med min kollega om jag inte var så omotiverad” så är ofta knepet att komma på att jag har dessa tankar och känslor och kan ändå ta det utmanande samtalet med min kollega. Låt inte tankar, känslor och förnimmelser styra dig utan gör det du vill och behöver göra!

Precis som vi tar till oss strategier för att skydda oss mot viruset behöver vi strategier för att skydda oss mot stress. Lycka till!

Intresserad av att veta mer inom detta tema? Anmäl dig till vårt seminarium online 26/3!

Referenser:

Daniel Gilbert, ”If only gay sex caused global warming” (Los Angeles Times).

Georgio Grossi och Kerstin Jeding, ”Krisstress: Att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar” (Natur & Kultur).