Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap – hur gör jag?

Vad är hållbart ledarskap?

Hållbart ledarskap är ett begrepp som återkommande syns i olika sammanhang när arbetslivet blir allt mer komplext och gränslöst. Det har blivit extra tydligt för oss nu under pandemin. Men vad menar vi med hållbart ledarskap i praktiken? Om vi söker efter en definition finner vi att detta inte är ett begrepp som låter sig definieras i några få ord. Ett sätt att göra en avgränsning är att tänka på hållbart ledarskap ”i termer av villkor och förutsättningar, både på organisations- och på individnivå, för att kunna, orka och vilja ha en ledarroll i det moderna samhället”. Tanken är att hållbarhet i alla led, för medarbetare och för organisationen i stort, förutsätter att ledarskapet är hållbart. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för såväl produktivitet som god arbetsmiljö. Hållbart ledarskap kan alltså ses som en nyckel till hållbarhet i hela organisationen.

Vad kännetecknar ett hållbart ledarskap?

Forskning visar att de ledare som håller, det vill säga har kvar sin lust och energi, i arbetsmiljöer med hög grad av stress och komplexitet har förmågan att sätta gränser både mellan arbete och privatliv och inom själva chefsuppdraget. Dessutom var de inte rigida i sin gränssättning utan kunde, då det var funktionellt, öppna för nya perspektiv då så behövdes för verksamhetens bästa. Det senare brukar kallas för ”aktiv acceptans”.

Vad kan jag göra för att skapa hållbarhet i mitt ledarskap?

Låter det som ett ”mission impossible” att få till hållbarhet i ditt ledarskap, samtidigt som du redan har en hög arbetsbelastning sedan länge och dessutom försöker leda på distans nu i pandemin? Det behöver det inte vara! Här kommer några förslag på perspektiv att fundera vidare kring.

Medvetenhetsträning har visat sig verksamt för att bidra till ett aktivt accepterande och påvisar goda hälsoeffekter i en rad studier. SOAS är ett vedertaget begrepp när det kommer till träning i medveten närvaro som du kan pröva på. Här hittar du mer information om detta.

Gränssättning. ”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör” brukar vi säga. Det gäller även för medarbetare. Om du som ledare inte visar i dina beteenden att du har en omsorg om dig själv, är hållbar, så kommer medarbetarna att tveka kring vilka beteenden du som ledare förväntar dig av dem.

”OK, hen säger att vi ska vara helt lediga på helgerna, men ändå skickar hen själv ett mail till mig kl 22:03 på söndagskvällen. Vad betyder det?”

Börja med dig själv! Vilka normer har ni satt upp i din arbetsgrupp för hur tillgängliga och flexibla ni behöver vara för att nå era mål? Håller du dig själv till dessa normer, eller ”glider” du?  Hur gör du för att sätta gränser för när du arbetar och när du är ledig? Är du en ”separerare”, som har tydliga strategier för ”AV/PÅ” när det gäller jobbet? Eller är du en ”integrerare”, som gärna mixar arbete och fritid?  Detta kan vara värt att fundera på! Lyssna gärna på avsnitt 1 av podden ”Jaget, jobbet och livet” där detta bland annat diskuteras.

Ett annat perspektiv kan vara att fundera över hur autentisk du är i ditt ledarskap? Finns det en hög grad av överensstämmelse mellan dina grundläggande värderingar och hur du agerar i ditt ledarskap? Om inte, kan detta ta mycket kraft och energi från dig och i längden bli, just det, ohållbart. Här kan du läsa mer om detta.

Nej, du har inte superkrafter bara för att du är ledare! Handen på hjärtat – är det din chef och dina medarbetare som ställer de högsta kraven på dig i din roll eller är det du själv? Släpper du en arbetsuppgift när den är ”good enough” eller är det bara leverans till 110% som gäller för dig? Inte sällan har vi lättare att känna medkänsla med andra, som våra medarbetare, än oss själva. Hur du tränar upp din självmedkänsla kan du läsa om här.

Slutligen: behöver jag nämna vikten av att ta hand om din kropp och din själ för att skapa hållbarhet? Sova 6-8 timmar varje natt, äta näringsrik mat, röra på kroppen, krama någon, umgås med nära och kära, njuta av naturen eller en god bok. Nej, jag trodde väl det. Det vet du ju redan.

Fortsatt nyfiken på hållbart ledarskap?
Hör gärna av dig till oss på Sandahl Partners! Vi organisationspsykologer har lång erfarenhet av att tillsammans med ledare utveckla hållbara, mänskliga system.

Referenser:

Mellner, C. (2017). Slutrapport AFA: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (dnr 130255).

Mellner, C. & Aronsson, G. (2018). Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter. Socialmedicinsk tidskrift 2/2018, 164-172.

Sundlin, A-L. & Sundlin, P. (2020). Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet. Stockholm: Liber.