Hållbar höst

Hållbar höst – hur gör man verklighet av goda föresatser?

Just nu när vi är på väg att återvända till jobbet efter semestern är vi många som är fyllda av goda föresatser: Nu ska vi verkligen hitta en bra och hållbar balans mellan arbete och vila. Den här hösten ska inte innebära att vi stressar runt och känner oss helt dränerade framåt november.

Samtidigt skapar coronapandemin fortfarande en ovisshet kring hur framtiden kommer att gestalta sig, vilket i sin tur kan innebära mer stress och försvåra möjligheterna att planera tillvaron på ett vettigt sätt.

Vad är det då som krävs för att komma till skott med något som har möjligheter att lyckas?

Skapa en strategi

Det kanske låter tråkigt och fyrkantigt, men en grundbult för framgång är att skapa en egen struktur, en strategi, särskilt i turbulenta tider. För den som jobbar hemma kan det till exempel vara en särskild utmaning att komma ihåg att ta pauser under arbetsdagen, och en tydlig struktur för detta är till större hjälp än man kan tro. Det gäller även på en mer övergripande nivå för att hitta en funktionell växling mellan arbete och återhämtning i det längre perspektivet.

För att hitta ett tillvägagångssätt som fungerar krävs det lite självkännedom. Det gäller att fundera över vem jag är och hur min vardagstillvaro ser ut. Vilka gränser passar mig? Vilka former av återhämtning passar mig? Vilken ambitionsnivå är realistisk?

Sätt din egen typ av gränser

Aktuell forskning betonar betydelsen av att vi i dagens föränderliga och alltmer gränslösa arbetsliv själva sätter gränser mellan jobb och livet i övrigt. Denna gränssättning kräver en hel del av oss och det finns ingen patentlösning.

Man kan på en övergripande nivå urskilja två grundläggande förhållningssätt: att separera eller integrera. För den som separerar är det viktigt att tydligt hålla isär jobb och fritid. En sådan person mår bäst då arbetsdagen har ett tydligt slut när man verkligen ”loggar ut”, kan byta fokus helt och koppla av allt som har med jobbet att göra. Den som föredrar att integrera trivs istället bättre med att kunna varva lite, att fånga idéer kring jobbet när de dyker upp, passa på att läsa mailen eller ta ett jobbsamtal när inget särskilt händer hemma.

Det kan vara enklare att sätta mer separerande gränser som fungerar. Det är större risk att misslyckas med gränssättningen om man integrerar mer. Samtidigt finns det tecken på att de integrerare som lyckas hitta en form för egna gränser är de som trivs bäst. Vi behöver fråga oss vad som fungerar för just oss själva. Sedan återstår också frågan hur det egna sättet att sätta gränser fungerar ihop med andra, både hemma och på jobbet.

Hitta din form av återhämtning

Det finns goda belägg för att de mest betydelsefulla faktorerna för återhämtning är sömn och fysisk aktivitet. Utöver detta finns det ett antal andra vägar som kan vara effektiva. De kan grovt sätt delas in i tre varianter:

–          Avkopplande aktiviteter:

Sådant jag är intresserad av som ger ett avbrott mot jobbet. Till exempel konstnärliga aktiviteter, hantverk, samvaro med djur eller vistelse i naturen. Just nu upplever vi en renässans för gamla sanningar kring detta i form av ”skogsbad”, ”wild swimming”, ”trädgårdsterapi” med mera.

–          Återhämtning i språnget:

Att hitta stunder av vila mitt i vardagen: Ta några djupa medvetna andetag mellan mötena på jobbet, gå en kortare promenad under lunchen, resa sig upp från skrivbordet och ta ett varv runt arbetsplatsen. Och på samma sätt lägga in liknande pauser på hemmaplan.

–          Mer djupgående regelbundna övningar:

Mindfulness, yoga och meditation är exempel på aktiviteter som syftar till en mer djupgående självkännedomsprocess. Något som i sin tur kan leda till ett mer avspänt förhållningssätt till den ofrånkomliga stress och de påfrestningar som ingår i ett aktivt arbetsliv.

Vi människor har olika behov och olika fallenhet. Dessa tre vägar utesluter inte varandra, men det är bra att fundera över vad som ligger närmast min egen person och vad som kan fungera i min nuvarande livssituation.

Lägg ribban på rätt nivå för dig

Det gäller också att lägga ribban på en sådan nivå att jag har en chans att förverkliga mina idéer. Är det rimligt? Har jag tid? Har jag energi?

Det är lätt hänt att gå ut för hårt och sedan tappa sugen, även med planer för sådant som ska ge återhämtning. Ett alltför ambitiöst upplagt schema för återhämtning kan paradoxalt nog bli ytterligare en stressande faktor. Jag upptäcker att jag stressar hemifrån på lördagsmorgonen för att hinna till skogsbadet eller börjar uppleva en press kring de tre kvällar i veckan jag planerat in i yogastudion. Det blir bara för mycket!

Vi möter i olika sociala medier bilder av hur ”alla andra” verkar lyckas förena ett framgångsrikt yrkesliv med avkopplande naturupplevelser, regelbunden träning och mindfulness. Det kan vara en utmaning att inte jämföra sin egen tillvaro med den bilden och göra även avkoppling och återhämtning till en prestation i sig.

Samtidigt är det just det som är så viktigt, att försöka se på den egna vardagstillvaron som den är utan att värdera den i jämförelse med andra. Det är det som behöver vara utgångspunkten för att hitta egna vägar för en hållbar höst.

Återfall

Även om vi på detta sätt lyckas skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar balans finns en risk att återfalla i gamla vanor när nyhetens behag bleknar. Vi återkommer i en ny blogg senare i höst med tips om hur man kan motverka och hantera ”återfall”.

Du hittar mer att fundera över kring balans i tillvaron i vår nya bok ”Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet”(Liber 2020)
Anna-Lena och Paul Sundlin

Läs mer om Sandahl Partners tjänster här