Social distansering

Social distansering – att ta roll för någonting större och abstrakt

För att hålla spridningen av ett influensavirus på hanterbara nivåer använder sig just nu städer, communities och hela länder av grader av social distansering. Detta får, för de flesta av oss, oöverblickbara konsekvenser.  Med vårt systemteoretiska synsätt uppmanas vi alla just nu att ta aktiv roll för vårt gemensamma samhälle. Här blir syftet stort och visionärt. De vi ska ta roll för, finnas till och vara till nytta för, är bland andra de smittkänsliga, de som har svårt att klara ett insjuknande utan stora vårdinsatser. Samtidigt ska vi balansera så att det liv och arbete som fortfarande kan pågå fungerar. Sådan rolltagning kräver stor anpassning och försakelse i våra dagliga uppgifter, interaktioner och arbetsuppgifter. Detta som annars driver vår energi så effektivt. Så hur kan vi hålla energin i den rolltagningen?

roll mål sammanhang

Vår sammanhållande teori som organisationspsykologer på Sandahl Partners är systemteori. Vi sorterar och förstår vad som händer bland annat med hjälp av en modell (Roll, mål, sammanhang) som består av tre cirklar inuti varandra och oss som personer placerade utanför. När vi går in i ett mänskligt sammanhang kallar vi det att ta roll – oavsett om det är på jobbet, i föreningslivet eller privat. Vi är alltid personer och samtidigt aldrig bara personer. Vi tar alltid en roll, medvetet eller omedvetet.

Den innersta, första cirkeln är den roll vi för tillfället tar, som exempelvis ledare eller medlem. Den mittersta, andra cirkeln runt den är det omedelbara sammanhanget vi befinner oss i. Det kan vara ett möte, en arbetsuppgift, skrivbordstid eller ett samtal. Den yttersta, tredje cirkeln, är den hållande kontexten, den som anger varför och för vem vi gör det vi gör. Ofta är det ett övergripande projekt eller hel organisation. En viktig fråga när man arbetar utifrån denna bild är vilken den yttersta, hållande cirkeln är just nu. Där finns vårt varför, det övergripande syfte som ska hjälpa oss att kroka i ett högre mål och väcka vår inre motivation.

Några exempel: Jag tar roll som god vän (första cirkeln) under en fika med en kompis (andra cirkeln) och det stärker vår långvariga vänskap (tredje cirkeln). En annan gång tar jag roll som utbildare (första cirkeln) under en chefsdag (andra cirkeln) som del i ett större ledarprogram (tredje cirkeln).

På högsta nivå är tredje cirkeln hela världen, allt som existerar. Men tar vi roll för hela världen blir vi snabbt utmattade, överbelastade, drunknar i mål och visioner som står i konflikt med varandra.

I kristider vidgas vår tredje cirkel. Samhället som omkringliggande system kommer in på ett ännu mycket tydligare sätt än annars, i den nya situation som nu uppstått. Ett större mål överordnas nästan allt annat.

Ett första steg på okänd mark kan vara att helt enkelt fråga sig: hur tar jag bäst roll utifrån vad som är bäst för tredje cirkeln?

Social distansering handlar om att ta roll för någonting större och abstrakt. Det kan kännas klokt och rätt att bidra till långsammare smittspridning och samtidigt kräva stor anpassning och väcka rädsla. Kan du börja med att sätta ord på vad som är drivande för dig och vad som är hindrande så har du kommit långt. Vad står, för dig, på plussidan och vad på minussidan? Gör detta utan värdering (lättar sagt än gjort) eller handlingsplan, blanda högt och lågt, påverkbart och icke påverkbart. Är du som jag så har du ”lära mig ny teknik” på båda sidor om strecket, liksom ”känsla av att nu gäller det!”. Annat står kanske bara på en sida, som för mig på plus: ”vara hemma mer”, och på minus ”inte få träffa vänner och familj”.

Balanspunkten mellan plus och minus, driv och hinder, är en bild av just din kapacitet att ta roll i nuet.

Nästa fråga är vilka hinder eller minus vi kan påverka, just nu. Är det någonting du kan ta reda på, införskaffa, ordna, avtala, ta tid för? Någon du behöver prata med? Eller för all del bara göra känslomässig eller tankemässig plats för så det inte blir så trångt i huvudet? Vilka av dessa förslag kan du omsätta i handling? När?

Den här tankeövningen hjälper oss att komma ner till nuet och börja jobba med det vi har framför oss för dagen. Vi sorterar verkligheten utan recension och kan därmed lägga vår uppmärksamhet och energi på det som är möjligt.

 

Just nu ställer vi på Sandahls om till fler digitala tjänster – läs mer om dessa här