Jaget och jobbet

Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet

Oavsett vilken bransch vi arbetar inom eller vilket yrke vi har ställs vi i dagens arbetsliv inför ett antal utmaningar. En dynamisk omvärld innebär återkommande förändringsprocesser på våra arbetsplatser och stora förväntningar på att vi som individer ska kunna ställa om och hänga med i svängarna för att ta förändrade eller nya roller.

Vi är också alla i olika grad påverkade av en ökad gränslöshet i arbetet. När, var och under vilka villkor man jobbar är inte lika tydligt avgränsat som tidigare. Digitaliseringen och det snabba informationsflödet skapar nya möjligheter till flexibilitet och effektivitet men ställer också stora krav på oss som individer. Vi behöver själva finna en rimlig avgränsning av arbetet och balans mellan våra olika livsområden för att skapa en tillvaro som blir långsiktigt hållbar. För att kunna åstadkomma detta finns det några områden som är särskilt viktiga att uppmärksamma:

  • Det krävs utrymme och former för återkommande reflektion både på egen hand och tillsammans på jobbet. Det är viktigt att säkerställa att vi har en tydlig gemensam bild av verksamheten och förväntningarna på våra olika roller.
  • Vi behöver också tillräcklig grad av självkännedom för att kunna använda oss själva på ett funktionellt sätt och utvecklas i vår yrkesroll. Inte minst för att kunna bidra och samarbeta på ett konstruktivt sätt tillsammans med våra arbetskamrater.
  • En annan väsentlig faktor är att skapa tid och utrymme för återhämtning. Tillfällig stress är inte skadlig i sig, det är frånvaron av vila och medveten återhämtning som sliter på oss. Att ägna sig åt aktiviteter som är avkopplande och kraftsamlande för en själv blir allt viktigare.
  • En mer övergripande strategi är vad man kan kalla mental riskspridning. Att inte investera hela sin självkänsla och identitet bara inom ett livsområde, till exempel arbetet. Det kan liknas vid att placera kapital i flera olika fonder istället för att satsa allt på ett kort. Även här är självkännedom ett viktigt inslag för att få syn på när man riskerar att tappa det större perspektivet på livet och tillvaron.

I boken ”Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet” fördjupar vi dessa resonemang.  Med hjälp av modeller, övningar och praktiska exempel erbjuder vi verktyg för att lära känna sig själv och finna en hållbar väg genom ett föränderligt arbetsliv.

Anna-Lena och Paul Sundlin

Här kan man köpa boken “Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet”:

Bokus

Adlibris