Tänk som en ledare

Tänk som en ledare, agera som en medlem

Ett aktivt Medarbetarskap

Jag sitter i ett uppdrag, med en grupp och någon svarar på min fråga om vad man kan göra för att påverka möten som saknar struktur. Jag får som svar ”Det är väl inte min uppgift, det är mötesledaren som ska ordna det”.

Under våra ledarskapsutbildningar på Sandahls brukar vi återkomma till begreppet ”Tänk som en ledare, agera som en medlem”. Budskapet vi vill få fram är att vi alla har ett ansvar oavsett om vår roll är att vara den formella ledaren eller ej.

Vi menar att oavsett roll kan vi vara med och aktivt bidra till att vi får ett välfungerande samarbete. Att lämna över hela ansvaret för samarbetet till chefen är sällan framgångsrikt. Vi alla behövs för att lyckas! Dessutom är det inte bara ekonomiskt lönsamt utan också mycket positivt ur ett hälsoperspektiv. Exempelvis visar forskning av Christian Jacobsson (2016) att individer i ett team som utvecklat ett välfungerande samarbete där dialogen är öppen, man pratar roller, mål och där teamet är mer ”självständigt” har mindre risk för utmattning och trivs bättre på jobbet.

Uttrycket ”vi är varandras arbetsmiljö” som kanske blivit lite utnött är trots allt sant och belyser vårt ansvar. Hur vi beter oss mot varandra och interagerar påverkar hur vi mår och hur vi har det på jobbet. En del i detta är inte bara vad vi säger och gör utan att vi faktisk säger och gör något! Det går alltså inte att vänta in att alla andra ska bli effektiva och lätta att samarbeta med eller vänta på att chefen eller ledaren säger vad eller hur något ska göras. Vi behöver ta steget själva och vara med och aktivt bidra till ett effektivt samarbete.

Detta kan ju av en del medarbetare upplevas som obehagligt eller kanske orättvist. Vad är egentligen våra roller? Ingår det verkligen i min roll här? Och det är just det du behöver fråga om i så fall! Saknas agenda till mötet? Efterfråga den! Är målet oklart med punkten? Fråga efter målet! (Och helst nyfiket, inte ironiskt eller aggressivt).

”Tänk som en ledare, agera som en medlem” handlar alltså inte om att göra ledarens jobb, det handlar om att stötta ledarens uppdrag och att aktivt bidra till att tillsammans nå gemensamma mål. Det kan kännas som en självklarhet att alla ska agera i sina roller enligt konstens alla regler, åtminstone utifrån så som man själv ser det… Men samstämmigheten är sällan total i detta avseende och där kommer vi alla in i bilden. Att hjälpas åt att skapa denna samstämmighet och hjälpas åt att följa den i verkliga livet.  Se det också som en chans att vara med och påverka, istället för att saker sker utanför din kontroll. Ta möjligheten att påverka och förändra sammanhanget du är i!

Nu till lite eget arbete: Börja fundera på i vilka sammanhang (1) du märker att du är passiv. Identifiera dina passiva beteenden (2). Du kanske väntar på att ledaren ska styra tillbaka till agendan, eller att någon snart kommer att förklara vad som menas? Hitta de tillfällen där du blir en åskådare eller kanske lite på tvären! Blir du tyst? Eller matar du på med invändningar? Kanske till och med lite passivt aggressivt himlar med ögonen eller viskar något till grannen? Kom sedan på ett alternativt beteende (3), som bidrar till det gemensamma målet. Skriv gärna ned dem så att du lättare kan komma ihåg vad du ska göra nästa gång.

Till dig som ledare som nu helt plötsligt får mängder av kollegor och medarbetare som kommer med frågor, ifrågasättande och förslag – se det inte som att du misslyckats i din roll eller att det handlar om personlig kritik, se det i stället som ett värdefullt stöd för att kunna lyckas tillsammans!

 

Referens:

Jacobsson, C. Et al (2016). Teacher Team Effectiveness and Teachers Well-being. Clinical and Experimental Psychology, 2:2.

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster